• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Parakino: 5. Festiwal IN OUT

Kino Repertuar wszystkich kin w Trójmieście

Tegoroczna edycja Festiwalu IN OUT różni się od poprzednich wydzieleniem dwóch odrębnych kategorii prezentowanych i ocenianych prac wideo.

kwi 24

środa, godz. 18:00

bilety 38,90 zł
przedsprzedaż 28,90 - 36,90 zł

3 - 26 kwietnia 2024, godz. 12:00

bilety 12 zł
Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka zostanie przyznana jedynie dwóm najlepszym pracom - po jednej z każdej kategorii. Pierwsza kategoria odnosi się do minimalistycznych prac wideo nazwanych fotografią rozszerzoną (expanded photogaphy), a druga kategoria to wizualne narracje.

Ze względu na to, że największy walor wideo jako medium stanowi ukazywanie prywatności, mikronarracji i mikrohistorii, wnikanie w prywatność i ukazywanie przemian społecznych z punktu widzenia jednostki, postanowiliśmy uczynić podstawowym hasłem spajającym charakter festiwalu wideo-tożsamość, gdyż jest to odpowiedź jaką twórcy wideo wyrażają w kontekście kulturowym i dużych narracji werbalnych.

Sukces tegorocznej oryginalnej formuły i konsekwentnej wizji teoretycznej festiwalu może być wyrażany rapidalnym wzrostem liczby zgłoszeń i rosnącą jakością zgłaszanych prac. Chcielibyśmy, aby w przyszłości Festiwal IN OUT stał się także forum wymiany myśli dla polskich środowisk akademickich zajmujących się wideo. W tym roku zamierzamy doprowadzić do pierwszego spotkania środowisk uczelnianych z międzynarodowym kontekstem zgłaszanych prac tworzonych przez współczesnych twórców. Podczas festiwalu będzie można więc oglądać także prace tworzone przez polskich reprezentantów ASP.

Program:

22 X 2011

1. 16.00 I część pokazu prac konkursowych V IN OUT FESTIVAL 2011 / EXPANDED PHOTOGRAPHY

2. 18.00 Koncert: HANNIS BROWN

3. 19.00 Enigmatic - Young German Videoart - kurator pokazu Agricola de Cologne

4. 20.00 Prezentacja wyboru prac z III IN OUT FESTIVAL 2009

23 X 2011

1. 16.00 II część pokazu prac konkursowych V IN OUT FESTIVAL 2011 / VISUAL NARRATIONS

2. 18.00 Prezentacja wyboru prac z IV IN OUT FESTIVAL 2010

3. 20.00 prezentacja prac nagrodzonych na V IN OUT FESTIVAL 2011

4. 20.30 Koncert: Non State


Kurator festiwalu: Michał Brzeziński

Podczas festiwalu filmy prezentowane będą w dwóch sekcjach.

I część EXPANDED PHOTOGRAPHY. Fotografia rozszerzona: Pozbawione narracji prace skoncentrowane na zjawiskach optycznych i plastycznych lub dokumentacyjne rejestracje zdarzeń, odnoszących się do zdarzeń zakorzenionych w sztukach plastycznych - performance.

Program prezentacji:

Janusz Łukowicz - Film nr 1

Wolf Kahlen - Meridian

Wojciech Pelc - Portret wewnętrzny

Wojciech Pelc - Czerń-biel

Ellen Wetmore - Visiting Dora Maar

Tomasz Dobiszewski - Movemental

Roman Bromboszcz - Head on Mars

Roch Forowicz i Hubert Wapiórski - Detekcja

Paul Turano - Green Becomes Black and Blue (White Becomes Red)

Nikolett Papp - Musica moralia clay figurines like little stones

Natalia Osuch - Back to the beginning

Monika Wawrzyniak - Znak

Mateusz Bykowski - Obey (for bruszewski)

Maria Ornaf - Je suis allée

Marcin Szuszkiewicz - Shadow

Marcin Mierzicki - Syndrom chorego budynku

Małgorzata Woźnica aka V5MT - floVV

Magdalena Węgrzyn - Ogrody Fruktowe

Grzegorz Łoźnikow - Yuan kite

Lee Hyung-suk - Digital Intermediated Swimming

Kiron Hussain - Slick Horsing

Jeff Brown - 3 segments Communion, Digital memory, how's the water

Iwona Olbrecht - 360

HR-Stamenow - Space 0-la Tempesta

Henry Gwiazda - Infectious

Faith Holland - Another way of seeing (Starry Night).mp4

Faith Holland - Improving Non-Stop

Dalia Castel Anna Natt - Grotesqueria

Chia-Yu Chen -Those I misunderstood

Anna Caban - Symultana

Anna Caban - Irreversible alternation

Alessandro Perini - Borgesian zoo

Aleksander Pawlik - Procesja


II część pokazu prac konkursowych V IN OUT FESTIVAL 2011 / VISUAL NARRATIONS Wizualne narracje: Prace, które stanowią opowieść, traktat, poemat opowiedziany językiem wizualnym, w którym warstwa zdarzeń została zastąpiona elementami plastycznymi wynikającymi z materii zastosowanej techniki filmowej.

Program prezentacji:

Andrea Dojmi - ELY

Szymon Skrypoczko i Maciej Paszkiewicz - Saiph

Kamil Smuga - The Same

Roman Bromboszcz - Artikulo

Zlatko Cosic - Urban Green.mp4

Orsolya Bajusz - Bela's Struggle

Niall Farrell - 33.116667_33.816667

Łukasz Murzyn - Więzienie

Jeymer Gamboa - Trails

Iwona Olbrecht - Czwarta Nad Ranem

Filip Ignatowicz i Aleksander Kamiński - COMBO

Filip Ignatowicz - MUTE

Alaitz Arenzana - Exhibition 19

Ewa Surowiec - Supernatural Criminal Exercises

Elvin Flamingo aka Jarosław Czarnecki - Munchen Diskret

Andres Denegri - Llueve

Aleksander Pawlik - Foton

Albert Alcoz - Weird War

Adi Matei - The BonePierwsza sekcja będzie dotyczyła tego, co stanowiło dotychczas jedyny nurt festiwalu, czyli filmy eksplorujące estetykę medium i nawiązuje do idei wideo i filmu jako "fotografii rozszerzonej" o płaszczyznę czasu. Drugi nurt będzie związany z "wizualnymi narracjami", co nie oznacza bynajmniej pojawienia się akcji i filmów fabularnych. Ta nowa część festiwalu stawia sobie za cel ukazywanie prac artystów budujących szersze i bardziej złożone formy wypowiedzi artystycznej opartej o ideę wideotożsamości. Filmy takie będą więc mocnymi wypowiedziami na podstawowe dla kultury pytania "kim jestem, skąd przychodzę, gdzie jestem i dokąd zmierzam".

Wypowiedzi te będą formułowane dosadnym językiem obrazów, a nie abstrakcyjnymi pojęciami werbalnymi. Mamy nadzieję, że artyści biorący udział w festiwalu zdecydują się na pokazanie prac łączących środowiska mediów współczesnych, ze środowiskiem własnego otoczenia domowego, a także ze środowiskiem wewnętrznych indywidualnych przeżyć ukazanych za pomocą form nawiązujących do filmu strukturalnego. Jeśli film jest wewnętrznym ekranem fantazji, to obrazy produkowane przez celowo i twórczo uszkodzony nośnik staną się obrazami czystej struktury filmu, a poprzez to metaforą czystej struktury percepcji, które wprowadzą swoją jakość poprzez sąsiadowanie ze światem rozmaitych doświadczeń medialnych.

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Nagrody w konkursie V Festiwalu IN OUT 2011 ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Nagrody w konkursie wynoszą:

1. wizualne narracje: 2.000,00 zł

2. fotografia rozszerzona: 2.000,00 zł


Enigmatic - Young German Videoart - Agricola de Cologne
Prezentacja Young German Videoartists w ramach V IN OUT FESTIVAL 2011
jest częścią CologneOFF 2011 - videoart in a global context nomadic festival project 2011-2012 https://coff.newmediafest.org

Daniel Lo Iacono - Digital Snapshots, (2:30), 2003

Johanna Reich - A State of Crystal, 2010, 3'19

Sarah Berger - Inside out #3, 2010, 4:02

Ebert Brothers - "Bluescape" 2006, 2:54

Ascan Breuer - The Kurukshetra-Report, 8:00, 2009

Philip Matousek - A Beautiful Day, 3:12, 2009

Sarah Mock - Is there a Way Out, 2011, 3:47

Lars Nagler - Krypt, 2007, 6:16

Anna Porzelt - One's Bits and Pieces (Siebensachen), 2004, 3:00

Daniela Risch - When we are in heaven, 2008, 4:00

Sibylle Trickes - "Cyclic Islands: Meme�s", 2009, 9:00


Susanne Wiegner - Just Midnight, 2010, 3:43

Constantin Hartenstein - Title: LIFTN, 2008, 1:20

JURORZY:

Agricola de Cologne: Multimedialny artysta, reżyser krótkich form filmowych, dyrektor, kurator zajmujący się nowymi mediami oraz założyciel i dyrektor NewMediaArtProjectNetwork. Jako kurator i dyrektor CologneOFF, główny kurator VideoChannel, a także jako współorganizator i kurator wielu festiwali i wystaw, współpracuje z festiwalami i instytucjami na całym świecie. Jako artysta miał ponad 100 indywidualnych wystaw we współpracy z 80 muzeami w Europie, USA i Południowej Ameryce, od 2000 roku wziął udział w ponad 500 wystawach i festiwalach na całym świecie.

Witosław Czerwonka: Urodzony 04.06.1949 roku we Wrocławiu. Studia na Wydziale Malarstwa I Rzeźby PWSSP w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w latach 1967-72. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego oraz Pracowni Projektowania Graficznego doc. Witolda Janowskiego. W latach 1975-81 realizuje autorski program nauczania podstaw projektowania graficznego w Katedrze Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, jednocześnie pracuje jako starszy asystent w Pracowni Malarstwa I Rysunku prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W latach 1978-80 wraz z Adamem Harasem i Jerzym Ostrogórskim zakłada i prowadzi niezależną galerię AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. W latach 1980-82 współtworzy wraz z doc. Romanem Usarewiczem program Pracowni Podstaw Projektowania dla studentów malarstwa, rzeźby i grafiki, który kontynuuje I rozwija jako prowadzący pracownię w latach 1982-93. W 1992 organizuje Pracownię Intermedialną Wydziału Malarstwa, która od 2002 roku funkcjonuje w ramach Katedry Intermediów Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Maciej Ożóg: Muzyk, teoretyk i historyk sztuk medialnych, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Mediów Elektronicznych. Opublikował szereg prac poświęconych filmowi awangardowemu, sztuce wideo i sztuce nowych mediów. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora za dysertację poświęconą personalnemu nurtowi amerykańskiej awangardy filmowej. Zajmuje się historią i teorią sztuk medialnych, problematyką kultury audiowizualnej, cyberkultury i społeczeństwa informacyjnego, a także badaniami artystycznego wykorzystania mediów lokacyjnych i technologii mobilnych.

MUZYCY:
HANNIS BROWN
Pracujący w Nowym Jorku kompozytor elektroakustyczny i tekściarz Hannis Brown słynie z unikalnego kompozycyjnego stylu, który czerpie z tak rozbieżnych źródeł, jak kompozytorzy koncertowi, Bela Barok i Penderecki, wspaniały jazzowy Charles Mingus oraz bohaterowie nowej fali, Talking Heads. Jego muzyka łączy bujne harmonie wokalne z eksplozją wolnego jazzu, brzmieniem perkusji, elektroniką lo-fi oraz strojeniem mikrotonowym. Efektem jest przejmujące i intrygujące psychologiczne uderzenie. Po raz pierwszy zaprezentowano muzykę Hannisa Browna na licznych festiwalach filmowych oraz na Hollywood's Academy of Arts and Science, the Brooklyn Academy of Music oraz w wielu przestrzeniach i galeriach wokół Nowego Jorku. W 2010 roku Brown wydał swój debiutancki eksperymentalny album rockowy zatytułowany "Oh Ah Ee", który spotkał się z entuzjastycznymi recenzjami. Cykl elektroakustycznych utworów muzyki kameralnej na temat bezsenności pod tytułem "Severe Insomnia" ("Poważna bezsenność"), został wydany w Europie przez polską firmę Lumberton Trading Company w marcu 2011 roku.

NONSTATE
To solowy projekt Macieja Ożoga, związanego wcześniej z grupami Spear i ben zeen, znanego z działalności kuratorskiej w obszarze muzyki eksperymentalnej i sztuki nowych mediów oraz projektów multimedialnych. Realizacje dźwiękowe NONSTATE powstają w wyniku eksploracji przestrzeni granicznych: pomiędzy hałasem a ciszą, między słyszalnym i tym, co pozostaje poza percepcyjnymi zdolnościami ludzkiego ucha, między ciałem i bitem informacji. Dźwięk stanowi narzędzie, sposób wyjścia poza binarne opozycje, ale jednocześnie jest przestrzenią stałego eksperymentu i analizy systemu relacji, związków, napięć, przepływów pomiędzy skrajnymi polami. Gra z opozycjami i gra opozycji produkuje w realizacjach NONSTATE ekstremalne doświadczenia psychofizyczne na granicy transu i medytacji. NONSTATE korzysta z instrumentarium elektronicznego, syntezatorów analogowych i cyfrowych oraz preparowanych i modyfikowanych urządzeń elektronicznych (circuit bending). Działania "na żywo" przyjmują formę performance'ów audiowizualnych, w których dźwiękowi towarzyszą wieloekranowe projekcje łączące przygotowane uprzednio i powstające w czasie rzeczywistym obrazy wideo. W sferze wizualnej NONSTATE współpracuję z vj-em MAC UMATIC.

Opinie

 • balet , projekcje filmowe
  kwi 24
  środa, g. 20:15
  Gdynia, Helios Riviera Gdynia
  HnS