• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Europejskie Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Co roku na świecie pojawiają się setki nowych idei mających zmieniać różne aspekty rzeczywistości. Tylko niektóre z nich prowadzą do sukcesu. Właśnie o nich rozmawiamy w Sopocie.

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
Rola Europy, która jeszcze do niedawna budziła respekt jako światowy lider polityczny i gospodarczy, dziś się marginalizuje. Stary Kontynent boryka się z problemami demograficznymi, niskim tempem wzrostu gospodarczego, trudnościami z ustaleniem długoterminowej wizji rozwoju. Europejczycy tracą wiarę w pomyślną przyszłość UE i sens integracji. Tracimy nasz autorytet i podziw reszty świata, zrodzony z sukcesu bezprecedensowego eksperymentu polityczno-ekonomicznego, którym jest Unia Europejska.

WYMYŚLMY UNIĘ NA NOWO
Jedyny sposób na odwrócenie tego trendu to "wymyślenie" Europy na nowo. Musimy zdecydować, jaką rolę chcemy pełnić w nowym globalnym porządku, zdefiniować nasze interesy i obowiązki, zrównoważyć aspiracje i realne możliwości. Musimy przewidzieć problemy przyszłości, a nie jedynie doraźnie reagować na obecną sytuację.

DONOŚNY GŁOS BIZNESU
Co roku na polskie Wybrzeże zapraszamy przedsiębiorców, menedżerów i ekonomistów z Europy i innych kontynentów, by wspólnie z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki, kultury, polityki i organizacji pozarządowych szukać pomysłów na rozwiązanie gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych problemów Europy. Tylko dzięki takiemu szerokiemu spojrzeniu możliwe jest zrozumienie wyzwań, przed jakimi stoją europejscy przedsiębiorcy.

PROGRAM DZIENNY
Na EFNI 2015 będziemy dyskutować nie tylko nt. zagadnień ujętych w tytule tegorocznej konferencji, ale również o koniecznych przewartościowaniach i priorytetach, jakie Zachód musi przyjąć, by na nowo "uporządkować" świat. Będziemy rozmawiać o tym, czy w obliczu konfliktu z Ukrainą Rosja może spełnić pokładane w niej dotąd nadzieje jako ważny europejski partner gospodarczy i rynek zbytu oraz o tym, czy Transatlantyckie Partnerstwo jest w stanie pogodzić związane z nim różne oczekiwania i obawy. W programie znajdą się też debaty o trendach, które zmieniają gospodarkę: ekonomii współdzielenia, zrównoważonym rozwoju, filantrokapitalizmie i koncepcji shared value.

PROGRAM

Paneliści i goście
Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 150 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Dotychczas gościliśmy przedstawicieli ponad 30 krajów świata. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i prawie 60 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Przeczytaj także

Informacja o biletach

oferta specjalna / pakiet dla 2 os. z jednej firmy / od 1 września 2015 6 300 PLN + VAT

Opinie