• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Sopockie Forum Młodych

Już po raz dziesiąty zapraszamy do udziału w Sopockim Forum Młodych, które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017.

maj 17

piątek, godz. 09:00

Sopot,
bilety 100 zł
25 maja 2017 odbędzie się finał projektu Mieszkam nad Morzem - Dokąd Zmierza Świat, skierowanego do uczniów wszystkich szkół Województwa Pomorskiego.

Celem jest stworzenie unikatowej platformy współpracy nauczyciel-uczeń, której efektem jest WSPÓLNE, przez młodzież, naukowców i edukatorów, opracowanie i przedstawienie, w sposób kreatywny i krytyczny, kwestii dotyczących środowiska morskiego.

Dla uczestników, proponujemy przeprowadzenie dwóch półdniowych warsztatów tematycznych (z podziałem na etapy edukacji szkolnej) dotyczących ogólnych zagadnień morskich oraz problemów lokalnych, związanych z Bałtykiem. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie interaktywnej przez doświadczonych edukatorów i naukowców z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz edukatorów z Sopockiego Towarzystwa Naukowego i Today We Have. W ramach warsztatów poprowadzone zostaną zajęcia z wykorzystania sztuk wizualnych oraz prezentacji multimedialnych.

26 Maja 2017 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Dokąd zmierza Świat", podczas której w swobodnej atmosferze prezentujemy swoje dokonania i przemyślenia, bez względu na to, jaką dziedziną nauki się zajmujemy.

Zapraszamy studentów szkół wyższych, doktorantów oraz doktorów (do dwóch lat po obronie) - młodych przedstawicieli wszystkich nauk - do prezentacji swoich osiągnięć badawczych. Konferencja składa się z dwóch bloków: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Więcej informacji na stronie: www.stn.edu.pl/SFM2017
i www.todaywehave.com/International_Sopot_Youth_Conference_2017.html
oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1900741526822865/

Opinie