• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Wiec solidarności z Ukrainą

Symbolicznie zaznaczone zostanie 10 lat wojny: okrucieństwo konfliktu, ofiary cywilne, ogrom zniszczeń, ale też zaangażowanie społeczności międzynarodowej, mieszkańców Gdańska i Pomorza w udzielanie solidarnego wsparcia.

Uroczystość rozpocznie się w ogrodzie zimowym ECS, a zakończy na placu Solidarności. Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 będzie rozświetlony w kolorach Ukrainy, a Gdańsk połączy symbolicznie z Ukrainą Łańcuch Jedności.

Udział zapowiedzieli konsul Ukrainy, przedstawiciele społeczności ukraińskiej oraz władze wojewódzkie i samorządowe.

Opinie