• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Streets for Kids

Streets For Kids przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku, to otwarte i bezpłatne wydarzenie promujące bezpieczne i dobrze zaaranżowane przestrzenie wokół szkolnych ulic. To akcja zwiększająca świadomość mieszkańców naszego miasta na temat korelacji między kondycją fizyczną, zdrowiem psychicznym a zrównoważoną mobilnością.

cze 22

sobota, godz. 11:00 - 17:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
cze 27

czwartek, godz. 17:45

Gdańsk Strzyża, róg ulic Polanki i...
bilety 30-50 zł
W tygodniu pomiędzy 20 a 24 maja zaplanowane są spacery edukacyjno-badawcze, konkursy, pogadanki z dziećmi i młodzieżą.

22 maja w godzinach 17:00-19:00 w Sali Teatralnej Szkoły Podstawowej nr 1 odbędą się Obrady Okrągłego Stołu. Do rozmów zapraszam mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Radnych Miejskich i Dzielnicowych, Ekspertów z zakresu zrównoważonej mobilności, Inspektorów Ruchu Pieszego i Rowerowego, Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców i wszystkich chętnych.
Obowiązują zapisy mail: paulinatruszkowska@wp.pl
Finał wydarzenia zaplanowany jest 24 maja w godzinach 8:00-12:00.

W programie. Będzie piknik, wspólne malowanie graffiti, pokaz rolkarski wraz prelekcją oraz gry podwórkowe. Nad całością wydarzenia czuwać będzie Straż Miejska i Policja.

Akcję w Polsce koordynuje Fundacja Rodzic w Mieście oraz Clean Cities Campaign w Europie.

Opinie