stat
Wydarzenie już się odbyło

Strajki, manifestacje i zajścia uliczne w prl i bloku wschodnim (1 opinia)

Z okazji 50 rocznicy rewolty grudniowej organizujemy obchody GDAŃSK PAMIĘTA, których częścią jest konferencja naukowa dotyczącą strajków, manifestacji i zajść ulicznych w PRL i bloku wschodnim. Owocem sesji będzie monografia wydana w punktowanym wydawnictwie Europejskiego Centrum Solidarności.

kwi 20-22

wtorek - czwartek

Gdańsk,
wrz 24-26

piątek - niedziela, godz. 09:00

14 grudnia 2020, poniedziałek SESJA OTWIERAJĄCA 10.00-11.45
Marcin Zaremba / Dekada strajków. Praktyki protestu w latach siedemdziesiątych XX wieku
Michał Paziewski / Stalingrad komunizmu. Rewolta robotnicza Grudnia 1970 w Szczecinie
Przemysław Ruchlewski / 1970/1971 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
Sebastian Ligarski / Grudzień 1970 poza Wybrzeżem
Wojciech Polak / Dynamika protestów społecznych w okresie szesnastu wolnych miesięcy i stanu wojennego
Monika Krzencessa / Zbiory archiwalne Europejskiego Centrum Solidarności z perspektywy "polskich miesięcy"

panel | PRZED GRUDNIEM '70, 12.00 - 13.45
Mariusz W. Majewski / Społeczeństwo wobec Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polskich
Krzysztof Lesiakowski / Zapomniani liderzy łódzkich strajków robotniczych 1945-1971. Wybrane portrety
Paweł Sasanka / Strajki, manifestacje i zajścia uliczne w Polsce 1956-1957 - próba syntetycznego spojrzenia
Krzysztof Filip / Strajki, manifestacje i zajścia uliczne na Wybrzeżu w okresie 1956-1957
Henryk Majewski / Rola Rektora Politechniki Gdańskiej w marcu 1968
Anna Maria Mydlarska / Zajścia uliczne w Trójmieście w latach 1970-1988 w filmowych materiałach archiwalnych i notacjach Europejskiego Centrum Solidarności

panel | GRUDZIEŃ 1970, 14.00 - 15.45
Michał Białkowski / Episkopat Polski wobec Grudnia 1970
Piotr Brzeziński / Sprawa Grudnia 1970 - najdłuższy proces III RP
Piotr Abryszeński / Studenci gdańscy wobec Grudnia 1970
Robert Chrzanowski / Między Gdańskiem a Gdynią. Grudzień 1970 w Sopocie
Łukasz Jasiński / Grudzień 1970 z perspektywy NRD. Reakcje dyplomatyczne i społeczne
Filip Gańczak / Władze NRD wobec rewolty grudniowej 1970 roku
Jerzy Klimczak / Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku - społeczne wymiary symbolu oporu

panel | KARNAWAŁ "S", 16.00-17.45
Grzegorz Majchrzak / Zapomniane strajki z lipca 1980
Michał Siedziako / Znaczenie pamięci Grudnia 1970 / Stycznia 1971 podczas strajków Sierpnia 1980 na Wybrzeżu
Arkadiusz Bilecki / Nie ma "Godności" bez Solidarności. Propagandowy obraz strajku w filmie Romana Wionczka "Godność"
Barbara Kosk / Wpływ świadomości zagrożenia interwencją zbrojną na emocje i uczucia podczas strajku Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980
Milena Śliwińska / Sierpień 1980 i jego echa w niepublikowanym "Dzienniku" Artura Hutnikiewicza
Jakub Kufel / W stronę konfrontacji. Strajki na UMK w okresie 16 wolnych miesięcy
Konrad Knoch / Drugi obieg jak agitator i kolektywny organizator protestów

15 grudnia 2020, wtorek panel | STAN WOJENNY I LATA NASTĘPNE, 10.00-11.45
Rafał Łatka / Episkopat Polski wobec manifestacji i protestów opozycji w okresie stanu wojennego
Tomasz Kozłowski / Reakcje USA na wprowadzenie stanu wojennego
Daniel Przastek / Kontestacyjny wymiar teatru ulicznego na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze (1983-1989)
Michał Przeperski / Dlaczego w 1989 roku w Polsce nie polała się krew?
Agnieszka Sawicz / Rewolucja na granicie

SESJA ZAMYKAJĄCA, 12.00-13.45
Piotr Koprowski / Kryzysy społeczno-polityczne w Polsce Ludowej jako rezultat błędów kierownictwa partyjno-państwowego (do schyłku lat siedemdziesiątych XX wieku)
Paweł Marek Mrowiński / Uroczystość żałobne jako przestrzeń manifestacji oporu społecznego w Polsce w latach 1944-1989
Paweł Stachowiak / Środowisko Tygodnika Powszechnego wobec buntów społecznych w PRL aktów buntu społecznego w PRL
Sylwia Szarejko / Strajki w kraju a działania pomocowe Polonii. Casus Ogniska Polskiego w Turynie
Robert Derewenda / Związki Ruchu Światło-Życie ze środowiskiem Solidarności w latach 1980-1989

Opinie (1)

  • Czemu?

    Czemu, w tytule PRL napisany jest małymi literami?

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.