• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Pomorski Turniej Debat Oksfordzkich

W imieniu Fundacji Mikroakademia chcielibyśmy zaprosić Państwa na Pomorski Turniej Debat Oksfordzkich, realizowany w ramach projektu edukacyjnego "Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu" finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 i objętym honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz popularyzowanie atrakcyjnych dla młodzieży wzorców komunikacji społecznej w formie debaty oksfordzkiej.

mar 7

czwartek, godz. 12:15

Sopot,
Wstęp wolny
W ramach projektu w 13 szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w formie praktycznych warsztatów uczyliśmy młodzież kultury dialogu i wystąpień publicznych bez agresji, z szacunkiem dla odmiennych poglądów i postaw społecznych. Kilkunastosobowe szkolne zespoły od 3 miesięcy przygotowywały się do udziału w finale turnieju debat. W każdej szkole odbyły się debaty pokazowe, które popularyzowały tą formę dyskusji oraz dały możliwość wypowiedzenia się uczniom na tematy ważne dla ich środowisk. W sumie w debatach pokazowych uczestniczyło ponad 700 osób - uczniowie szkól gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, dyrektorzy, a także starostowie powiatów, kierownicy GOPS, Centrum Integracji społecznej, doradcy zawodowi, psycholodzy.

Dodatkową atrakcją projektu był konkurs na esej dotyczący tematów debat zdefiniowanych przez poszczególne zespoły projektowe.

Obecnie zbliża się ukoronowanie projektu w formule Pomorskiego Turnieju Debat Oksfordzkich w dniach 16 i 19 grudnia 2016 w Europejskim Centrum Solidarności.
W pierwszym dniu 16.12.16 r. drużyny zmierzą się z sześcioma tezami;
1. ONR jest organizacją nienawiści
2. Marihuana jest mniej szkodliwa od papierosów
3. Książka ma większą wartość niż film
4. Odnawialne źródła energii są korzystne nawet dla małych regionów
5. Pracownicy z Ukrainy pozytywnie wpływają na gospodarkę Pomorza
6. Nie należy likwidować gimnazjów w polskim systemie oświatowym
W drugim dniu - 19.12.16 r. - w turnieju poruszone zostaną kolejne tezy:
1. Miasta powinny łączyć się w aglomeracje
2. Kształcenie zawodowe jest lepszym startem na rynku pracy niż kształcenie ogólnokształcące
3. Współczesna młodzież potrzebuje wzorców moralnych
4. Młodzi Pomorzanie nie czują się lokalnymi patriotami
5. Powstanie elektrowni atomowej w województwie pomorskim  przyczyni się do  rozwój tego regionu
6. Banki nie przetrwają następnych 25 lat

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tematy debat wymyślili uczniowie.

W Inicjatywie bierze udział 13 szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku,
2. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie
3. Zespół Szkół Technicznych im. J. Szymczaka w Człuchowie
4. I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach
5. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie
6. I Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
8. Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Wybickiego w Somoninie
10. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku
11. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
12. XX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12
13. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
Z każdej szkoły udział bierze min. 10 osób oraz nauczyciel-opiekun.

Debata oksfordzka jest socjologicznym odbiciem konkretnej grupy społecznej, jej gustów, sposobu myślenia, zainteresowań. Sprawia, że w niewymuszony, naturalny sposób młodzi ludzie kształcą wiele różnych umiejętności. Uczą się formułować swoje myśli, poglądy, prezentować je na forum publicznym i brać za nie odpowiedzialność. Uczą się rozmawiać ze sobą i z różnymi osobami. Czują moc słowa, mają świadomość tego, że można nim kogoś zranić, a nawet zniszczyć. Odczuwają potrzebę samodoskonalenia się. Debata wyzwala w nich pomysłowość, inwencję twórczą, daje szansę na prezentowanie swoich poglądów w poszanowaniu opinii innych rozmówców, odkrywa talenty. Dzięki udziałowi w debacie młody człowiek staje się świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem języka pisanego i musi go odpowiednio kształtować, zgodnie z celem, który pragnie osiągnąć, oraz ze względu na adresata. Uczniowskie wypowiedzi kierowane są do realnego, konkretnego odbiorcy. Język ucznia zostaje więc poddany kontroli społecznej tego kręgu, z którymi najbardziej się liczy, tzn. swoich rówieśników. Staje się również sposobem na kreowanie pozycji ucznia w grupie, co jest szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych.

W dniu Turnieju członkowie poszczególnych drużyn mają możliwość bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem Wystawy Stałej Europejskiego Centrum Solidarności - partnera turnieju.

Opinie