• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Pasmo Alei Grunwaldzkiej - warsztaty z mieszkańcami (1 opinia)

W poniedziałek, 25 września rozpoczyna się cykl warsztatów w ramach prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Spotkania odbędą się grupach mieszkańców i interesariuszy z poszczególnych obszarów: Stara Oliwa i rejon AWFIS, Nowa Oliwa, Strzyża Dolna, Wrzeszcz Centrum, "Dzielnica Wiedzy".

W trakcie warsztatów każdy z wydzielonych obszarów zostanie poddany analizie pod kątem:
określenia ogólnej charakterystyki wyróżnionych obszarów Pasma Alei Grunwaldzkiej,
definiowania charakteru Alei Grunwaldzkiej na poszczególnych odcinkach,
zebrania argumentacji 'za oraz przeciw' na temat postulowanych przez interesariuszy zmian wysokości, funkcji i intensywności zabudowy poszczególnych obszarów Pasma Alei Grunwaldzkiej.
Harmonogram warsztatów:
w godz. 17.00 - 20.00


25.09 - Stara Oliwa i rejon AWFiS // Kunszt Wodny (Instytut Kultury Miejskiej - Targ Rakowy 11)
26.09 - Nowa Oliwa // Kunszt Wodny
02.10 - Strzyża Dolna // Kunszt Wodny
04.10 - Wrzeszcz Centrum // Kunszt Wodny
06.10 - "Dzielnica Wiedzy" // sala AKWEN (Biuro Rozwoju Gdańska - Wały Piastowskie 24)

Na spotkania konsultacyjne wstęp wolny.

Pasmo Alei Grunwaldzkiej - główne założenia

Rozpoczęcie prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej zostało zainaugurowane w 2022. Jest to próba odejścia od punktowego rozpatrywania wniosków dotyczących planów miejscowych na rzecz wypracowania wytycznych dla całego obszaru. Kluczowe zagadnienia dotyczą uspójnienia założeń architektonicznych oraz rozwiązań transportowych. To także szansa rozwojowa dla miasta oraz możliwość wykreowania nowej jakości miejskich przestrzeni publicznych.

W dokumentach studialnych Pasmo alei Grunwaldzkiej to część szerszego obszaru Centralnego Pasma Usług. Obszar obejmuje powierzchnię ok. 620 ha​ i pokryty jest planami miejscowymi w 71%. W trakcie sporządzania jest sześć planów miejscowych. Liczba osób zameldowanych w 2021 roku - 18 316.​ W obszarze występuje największa koncentracja usług w Gdańsku, rozciągająca się wzdłuż głównego ciągu transportowego. Podjęte prace mają stać się podstawą do podejmowania dalszych decyzji, w tym związanych ze zmianami planistycznymi oraz z projektowaniem i kształtowaniem infrastruktury w rejonie alei Grunwaldzkiej.

Przeczytaj także

Opinie (1)

  • Pasmo grunwaidzka

    Wzdiuz na calym odcinku powinna powstac etakada

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.