• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Otwarte Spotkanie Wspólnot 12 Krokowych

Bezpłatne spotkanie skierowane do osób, które szukają pomocy w wychodzeniu z uzależnień (od substancji, behawioralnych) lub depresji oraz ich rodzin, bliskich. Na spotkaniu uzyskają Państwo informacje o funkcjonowaniu grup 12-Krokowych w Trójmieście.

lip 25-26

czwartek - piątek, godz. 17:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

3 czerwca - 31 sierpnia 2024, godz. 8:00

Wstęp wolny
Grupy 12-Krokowe to spotkania grup samopomocowych. Spotkania polegają na wymianie doświadczeń związanych z praktykowaniem Programu 12 kroków i zdrowienia, wychodzenia z uzależnienia. W zależności od potrzeb mogą być wsparciem w terapii bądź samodzielną opcją.

Spotykamy się w Domu Parafialnym przy ul. Św. Mikołaja 1 w Gdyni Chyloni (SKM Leszczynki) w godzinach od 12 do 18.
Harmonogram wydarzenia:
12:00 do 12:10 Otwarcie
12:10 do 12:30 Anonimowi Alkoholicy
12:30 do 13:00 Al-Anon i Alateen (rodziny osób dotkniętych chorobą alkoholową)
13:00 do 13:15 przerwa
13:15 do 13:35 DDA i DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych)
13:25 do 14:00 Anonimowi Depresanci
14:00 do 14:15 przerwa
14:15 do 14:35 Anonimowi Narkomani
14:35 do 15:00 Nar-Anon (rodziny osób dotkniętych uzależnieniem od substancji)
15:00 do 15:30 przerwa
15:30 do 15:50 Anonimowi Jedzenioholicy
15:50 do 16:10 Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
16:10 do 16:20 przerwa
16:20 do 16:40 12 Kroków ku pełni życia dla chrześcijan
16:40 do 18:00 dodatkowa przestrzeń informacyjna o wspólnotach

---
Zadanie publiczne Pierwsze Otwarte Trójmiejskie Spotkanie Wspólnot Pracujących na Programie 12 Kroków zostało sfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Opinie