stat
Impreza już się odbyła

Ogólnopolska wystawa Konstrukcja Kąt Kontrast

KONSTRUKCJA - KĄT - KONTRAST - wystawa sztuki współczesnej
CONSTRUCTION - CORNER - CONTRAST

WERNISAŻ | OPENING
15/06/2019, sobota: 19:00 - 22:00


muzyka alternatywna - koncerty w Trójmieście


INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI I GALERIA SPIŻ 7 W GDAŃSKU OSOWIE,
UL. KOMANDORSKA 26


Artyści | Artists:

Michał Brzeziński, Zbigniew Chojnacki, Wanda Czełkowska, Jowan Czerkas, Maja Miro, Robert Kaja, Tomasz Kopcewicz, Jacek Kornacki, Zbigniew Kosowski, Sławomir Lipnicki, Józef Robakowski, Marek Rogulski, Adam Rzepecki, Wojciech Sosnowski, Iwona Teodorczuk Możdzyńska, Edyta Urwanowicz i Krzysztof Wróblewski, Ignacy Jan Wiśniewski, Anna Witkowska.

Miejsce realizacji: Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie,
ul. Komandorska 26.
Wystawa jest częścią projektu artystyczno-badawczego, pt: "Kultura jako układ
współrzędnych", fundacji TNS. Koncert muzyki improwizowanej oraz performansy
na otwarciu.

-----
CONSTRUCTION - CORNER - CONTRAST - exibition of contemporary art
Place of exibition: Intitute of Cybernetics Art and Gallery Spiż7 in Gdańsk Osowa,
ul. Komandorska 26.
The exhibition is part of an artistic and research project entitled "Culture as
a coordinate system" of the TNS foundation. Concert of improvised music and
performances on the opening.

otwarcie | opening: 15/06/2019 - sobota: 19:00 - 22:00
koncert współczesnej muzyki improwizowanej | concert of contemporary improvised music: Ignacy Jan Wiśniewski, Maja Miro, Zbyszek Chojnacki oraz
performansy / koncert | performances / concert: Jowan Czerkas +Marek Rogulski

Godziny otwarcia 16 - 17 czerwca - niedziela , poniedziałek: 16:00 - 19:00 | Opening hours on 16 - 17 June: 4 P.M - 7 P.M.

Kurator | Curator: Marek Rogulski
Współpraca kuratorska| Cooperation: Dorota Grubba -Thiede
Współpraca | Cooperation: CSW Łaźnia, ASP Gdańsk, CEN.

Organizacja | Organisation: Fundacja TNS

wstęp wolny | free entry

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.
The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk.

Wystawa sztuki współczesnej, pt: "KONSTRUKCJA - KĄT - KONTRAST" w dzielnicy Gdańsk Osowa
w formule 3-dniowego eventu .

Punktem odniesień dla wystawy są pojęcia związane z kształtowaniem przestrzeni miast.
Konstrukcja ma tu wymiar nie tylko inżynieryjny (tworzenie dzieł poprzez wykorzystanie aspektów materialnych,tworzenie wytworów artystycznych - artefaktów oraz interwencji artystycznych) ale również wyraża się poprzez tworzenie czy też współtworzenie teorii artystycznych, koncepcji intelektualnych, które nadają znaczenie i ukierunkowują wydźwięk dzieł.

Możemy zatem mówić o sytuacji gdy trajektorie myślenia przecinają się pod różnymi kątami, tworząc wielowymiarowe kontinuum działań artystycznych.

To kontinuum można próbować opisywać przez kontrasty i różnice. Na przykład zestawiając ze sobą "teorię konfliktu" wobec teorii "zrównoważonego rozwoju".
Tym samym można mówić o realizacji w przestrzeni społecznej dialogowego modelu poznawczego.

Tytułowe: "konstrukcja - kąt - kontrast" odnoszą się w takim samym stopniu do zamysłu wystawy rozumianej jako ekspozycja w przestrzeni Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie oraz jako praktyka badawcza w zakresie sztuki
współczesnej.

Założeniem wystawy jest wykorzystanie przestrzeni ICS i jej aranżacja ukierunkowana na podjętą problematykę. W teorii strukturacji Anthony Giddensa autor wyraża pogląd dotyczący wytwarzania i reprodukowania "układów strukturalnych".
Mają one wpływ na formowanie się różnych typów społeczeństw: plemienne (pokrewieństwo i tradycja); zorganizowane przez opozycję miejski - wiejski "społeczeństwa podzielone na klasy społeczne" oraz; "społeczeństwo klasowe", które
wiąże wymienione aspekty ze sferę ekonomiczną i polityczną.

Ostatnia formacja ma związek z koncepcją centrum i peryferii opartych o wymianę pieniądza i jego rolę w ustalaniu wartości (zdolności wytwórcze oraz tania siła robocza), co
w realiach ponowoczesnych funkcjonuje w kontekście nowego środowiska technologicznego i wyzwań globalizacji.

Tak zwana sieć wymiany (James George Frazer) może jednak opierać się również o wartości logiczne, etyczne lub estetyczne oraz o więzi społeczne. Możliwość wpływania na rzeczywistość społeczną poprzez tworzenie środowiska wizualnego i wartości artystyczne podejmowana chociażby w pracach Jacques'a Ranciere'a stawia pytania o motywy skłaniające ludzi
do zaspokajania swych potrzeb a także o istnienie matryc kulturowych (Jean Emile Lacan),
które mają wpływ na charakter wytworów artystycznych.

Wystawa jest poszukiwaniem odpowiedzi o charakter powiązań społecznych motywujących i prowadzących do realizacji aktów artystycznych.
Jest też postawieniem pytań o wagę argumentacji i stopień arbitralności założeń towarzyszących powstawaniu dzieł sztuki.
Wystawa zwraca uwagę na rolę kryzysów współczesności (wielowymiarowych konfliktów) i ich znaczenie dla określania celów i funkcji sztuki.

Jest badaniem stopnia wpływu jaki te konflikty wywierać mogą na potrzebę radykalnego poszukiwania "nowych"rozwiązań w sztuce.
To konstrukcja wyrastająca w oparciu o kontrasty społeczne, konflikty, aprioryczne sądy - konstrukcje teoretyczne ale i "kąty codzienności" pośród których rodzą się wypowiedzi artystyczne.

Marek Rogulski/ TNS

 

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij
 • wystawa , wernisaż
  gru'18 1-1.12
  g. 10:00 - 18:00
  Gdańsk, Narodowe Muzeum Morskie
  Uzbrojone rzeki
 • hip-hop , muzyka alternatywna
  lip 19
  piątek, g. 20:00
  Gdańsk, Ulica Elektryków
  Elektryków X Syny

Najpopularniejsze wydarzenia

 • 3 godz
 • |
 • 12 godz
 • |
 • 3 dni
 • |
 • 7 dni