• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Koncert Świąteczny

Adaptacja Spółka z o.o. pragnie zaprosić wszystkich chętnych na Koncert Świąteczny! Wydarzenie odbędzie się w drugi dzień świąt, tj. 26.12.2023, o godzinie 17:00 w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gdyni (ul. Chylońska 129, Gdynia).

Koncert skierowany jest do wszystkich osób chętnych wziąć w nim udział. Międzypokoleniowy charakter koncertu nie ogranicza dostępu odbiorcom ze względu na płeć, wiek, pochodzenie czy status społeczny.
Bezpłatny koncert stwarza przestrzeń dla osób mniej sytuowanych do obcowania z kulturą i integracją społeczną. Głównymi celami koncertu są:

koncerty w Trójmieście


- promowanie polskiej kultury, kultury regionalnej, pamięci historycznej oraz postaw patriotycznych,
- znoszenie barier dostepności do wydarzeń kulturalnych grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym (osoby starsze oraz niepełnosprawne),
- wzrost partycypacji osób 60+ w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do informacji, wiedzy i edukacji,
- integracja społeczna, sąsiedzka i międzypokoleniowa

Sponsorem strategicznym wydarzenia jest Energa Grupa Orlen.

Opinie