• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

 • Kalendarz
  17 - 22 września 2017
 • Lokalizacja
  Trójmiasto
 • Bilety
  wstęp wolny

"Odmień swoją głowę" to kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych. "Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych" ma na celu zmianę myślenia i spostrzegania osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz zmianę stereotypów i negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Metafora "odmienionej głowy" symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy.

Zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas - jest do powyższego kluczem. Dzięki edukacji społeczności lokalnych możliwa jest poprawa odbioru choroby oraz pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie.

Głównym hasłem kampanii jest "Odmień swoją głowę - schizofrenia - nie oceniaj! - Dowiedz się więcej - www.otwartebramy.org".

W ramach kampanii zaplanowaliśmy szereg wydarzeń informacyjno - edukacyjnych skierowanych do ogółu mieszkańców Pomorza jak i członków grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują na społeczności lokalne; osoby chorujące i ich rodziny, uczniowie, studenci, lokalni decydenci, dziennikarze, profesjonaliści, w tym pracownicy socjalni. Upowszechniamy informacje i wiedzę poprzez następujące działania:

Trójmiejski Punkt Informacyjny
Celem punktu jest upowszechnianie informacji o formach pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, prowadzenie portalu informacyjno - edukacyjnego www.otwartebramy.org,

Od lat zwracają uwagę na problematykę chorób psychicznych i potrzebę włączania osób chorujących w życie społeczności lokalnych, w których mieszkają, pracują, chorują... W ramach dni m.in.: festyny, warsztaty, spotkania literackie, dni otwarte organizacji i instytucji oraz Konferencja "Otworzyć bramy tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie" poświęcona wymianie dobrych praktyk i promocji środowiskowego modelu pomocy osobom chorującym psychicznie. W 2017 r. spotkanie skoncentrowane
będzie wokół roli rodziny w zdrowieniu.

I Pomorskie Forum Samopomocowe osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego odbędzie się w dniach 12-13 października. Celem Forum jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych w Polsce. Skierowane do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, profesjonalistów, studentów i nauczycieli akademickich. Współtworzone przez trójmiejski ruch samopomocowy, w tym członków Stowarzyszenia św. Walentego oraz Ekspertów przez doświadczenie.

"Seminarium - praca socjalna wsparciem w zdrowieniu" Listopad 2017
Kontinuum dyskusji nad kliniczną pracą socjalną, rozpoczętej w roku 2016 dla której inspiracją były wieloletnie doświadczenia zawodowe profesjonalistów z Niemiec oraz badania prowadzone w Małopolsce nad specjalizacją praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

Warsztaty "Świat oczami Innego"
Mające na celu zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób chorujących psychicznie i z zaburzeniami psychicznym. Skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych.

Prelekcje "Świadectwa"
Spotkania dotyczące zdrowia psychicznego mają przyczynić się do tego, aby spotkanie osób zdrowych i tych, którzy zdrowie odzyskują, bądź odzyskali było możliwe. Należy docenić fakt, że są prelegenci gotowi dać świadectwo swojej odwagi, zdrowienia, pokonywania trudności pomimo choroby psychicznej.

Warsztaty "Przypinki"
Warsztaty artyterapeutyczne dla osób i rodzin chorujących psychicznie, podczas których powstaną przypinki z hasłem kampanii społecznej "Odmień Swoją Głowę". Tym samym osoby z doświadczeniem będą miały istotny wkład w projektowanie i wykonanie narzędzi kampanii - przypinek.

Konkurs dla szkół
konkurs skierowany głównie do uczniów liceów i studentów szkół wyższych, mający na celu pokazywanie pozytywnych działań na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

PROGRAM DNI SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE 17 - 22 WRZEŚNIA 2017

17 WRZEŚNIA Niedziela Sopot
Plac Przyjaciół Sopotu, Dworek Sierakowskich

11.00 Msza Święta w intencji chorych i ich rodzin
Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Gwiazda Morza w Sopocie, ul. Kościuszki 19

12.00 - 16:00 Festyn Tolerancji - Inauguracja obchodów
Plac Przyjaciół Sopotu
12.00 Cafe Y Son - koncert
13.00 Drzwi do Tolerancji - symboliczne przejście
13.30 Przez sztukę do tolerancji - plenerowe koncerty i wystawy
14.00 Tymon Tymański - koncert
15.00 Słowa Leczą Słowa Ranią - improwizowany happening uliczny

w trakcie wydarzenia:
Trójmiejski Punkt Informacyjny porady psychologiczne, doradztwo zawodowe, prezentacja trójmiejskiej oferty wsparcia dla osób i rodzin, strefa artystyczna dla dzieci i dorosłych

Odmień Swoją Głowę - Schizofrenia - Nie oceniaj, dowiedz się więcej! akcja mająca na celu zmianę stereotypów dotyczących osób chorujących psychicznie.

Spotkanie literackie z Sebastianem Dąbrowskim 17.00 - 20.00
Dworek Sierakowskich Sopot, ul. Czyżewskiego 12

Spotkanie z twórcą poezji haiku - Sebastianem Dąbrowskim. Przestrzeń refleksji tworzą: Hubert Kaszyński, Jacek Spica, Czesław Malinowski.

18 WRZEŚNIA Poniedziałek GDAŃSK
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk
ul. Okopowa 21/27, Sala okrągła oraz Siedziba Fundacji FOSA, ul. Chopina 42


Konferencja Otworzyć Bramy Tolerancji.
9.00 - 14.00 Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie. Rodzina, wspólnota, dialog. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 8.30 Rejestracja 9.30 Przywitanie i wprowadzenie:
Paweł Orłowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,
Piotr Harhaj - SNDE, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

10.00 Rola rodziny w zdrowiu psychicznym. Wykład połączony z dyskusją
Prof. Bogdan de Barbaro - Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

11.30 Przerwa

12.00 Stygmatyzacja i społeczne naznaczenie inności - granice wspólnej przestrzeni.
dr Mira Marcinów - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
12.30 Service users involvement. Możliwości i zagrożenia działań destygmatyzacyjnych z udziałem osób doświadczonych.
dr Hubert Kaszyński Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13.00 Panel dobre praktyki - w edukacji z zakresu promocji zdrowia psychicznego z udziałem ekspertów przez doświadczenie.
14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Zaproszenie do Ogrodu Tolerancji.

Ogród Tolerancji 15.00 - 18.00
Ogród przy siedzibie Fundacji FOSA - Gdańsk ul. Chopina 42.

W tym roku Ogród Tolerancji zakwitnie owocami warsztatów z sekcji: muzycznej, plastycznej i literackiej. W ogrodzie odbędzie się psychozabawa na temat tolerancji z udziałem zaproszonych gości m.in.: prof. Bogdan de Barbaro. Będzie można skorzystać z mobilnego punktu informacyjnego - zasięgnąć informacji, uwolnić się od złych emocji i stereotypów, odmienić swoją głowę. W ogrodzie większość powali muzyczna prezentacja Edzia i DJ Fali. Ogród zapachnie też ciastkiem, kawą, i poczęstunkiem.

19 WRZEŚNIA wtorek GDYNIA
Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, Klub 123

Warsztaty: Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie 10.00 -14.00 Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, Sale budynek III
9.00 - 10.00 Prezentacja spotów kampanii "Odmień Swoją Głowę", Prezentacje warsztatów
10.00 - 13.00 Warsztaty, 13.00 - 14.00 Podsumowanie prac.

O ludziach, z którymi nie powinniśmy się zaprzyjaźniać...
Hubert Kaszyński (ISUJ), Roksana Kociołek (ITiES)
Punktem skupienia warsztatu będzie refleksja nad psychopatią w wymiarze osobowym i strukturalnym. W pracy posłużymy się metodą pracy grupowej ilustrując dyskutowane kwestie wybranymi pozycjami literatury naukowej, popularnej oraz bajkami (również terapeutycznymi).

Ex - IN - eksperci przez doświadczenie od kuchni Jan Sitny, Joanna Rogalska, Tomasz Ferenc (EX-IN) , Donata Wróbel (MOPS Gdynia) Warsztat ma na celu przybliżenie ogólnych założeń pracy eksperta przez doświadczenie oraz omówienie roli jaką asystent zdrowienia odgrywa i może odgrywać w realizacji ważnych usług społecznych lokalnych społeczności.

Żywa Biblioteka
Małgorzata Kowalczyk, Klaudia Glińska - (MOPS Gdynia), uczestniczki edu4adu.org
Celem warsztatu jest obalenie stereotypów i uprzedzeń poprzez stworzenie przestrzeni do dialogu i zadawania pytań "Innym" Metafora biblioteki, tworzy przestrzeń, w której "Żywe Książki" opowiadają swoje historie, a "Czytelnicy" je wypożyczają. W gdyńskiej bibliotece m.in. trzeźwy alkoholik, osoba po kryzysie psychicznym, pracownik socjalny, opiekun prawny.

Świat Oczami Innego
Bartosz Karcz, (SWPS), Sebastian Ogiejko (MOPS Gdynia), Ekspert przez doświadczenie (Ex -In Gdynia). Celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych oraz zmiana istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób chorujących psychicznie. W programie warsztatów "Świadectwa" - wystąpienie osoby doświadczonej kryzysem psychicznym, gra symulacyjna - przebieg choroby psychicznej.

Zapisy na warsztaty, formularze do pobrania na www.otwartebramy.org
Artystyczne Popołudnie 12.00 - 19.00
Klub 1/2/3 Gdynia, ul. Warszawska 42

Artystyczne Popołudnie zaczynamy od godz. 12.00 pracami polowymi nad otwarciem "Ogródka bez ogródek". Wszystkich chętnych zapraszamy do pomocy w tworzeniu zielonej przestrzeni przed klubem 123. Zapewniamy kawę i herbatę ! Od 16.00 odsłonięcie dooralu (obrazu na drzwiach), będącego kontynuacją muralu z poprzedniego roku, wystawa obrazów i premiera teledysku pt.: "Rozrywkowi chłopcy" artysty malarza i muzyka Włodka Stepuro.

Od 12.00 o każdej pełnej godzinie warsztaty rękodzieła dla amatorów prac ręcznych, którzy chcą spróbować swoich sił w tej sztuce. Będzie też przestrzeń do tego, aby przy ciastku, poznać się i porozmawiać. Zapisy i informacje na warsztaty tel. 58 710 60 09, kom. 797993618.

20 WRZEŚNIA środa SOPOT
Sopoteka Galeria Kultury Multimedialnej, Klub Osób niepełnosprawnych, Aqua Park

10.00 -13.00 Warsztaty Świat Oczami Innego
SOPOTEKA Galeria Kultury Multimedialnej ul. Tadeusza Kościuszki 14

Bartosz Karcz, (SWPS), Sebastian Ogiejko (MOPS Gdynia), Ekspert przez doświadczenie (Ex -In Gdynia)
Celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych oraz zmiana istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób chorujących psychicznie. W programie warsztatów "Świadectwa" - wystąpienie osoby doświadczonej kryzysem psychicznym, gra symulacyjna - przebieg choroby psychicznej.

Warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnością 12.00 - 16.00
Sopot Klub SNDE dla osób niepełnosprawnych, SPON , Al. Niepodległości 783, 81-805 Sopot zapisy: scop@sopot.pl, nr. tel 513-743-810

Trójząb - II Trójmiejski Turniej Bowlingu uczestników klubów wsparcia Aqua Park, ul. Zamkowa 3-5, Sopot, 10.00 - 13.00

21 WRZEŚNIA czwartek SOPOT
Sopoteka Galeria Kultury Multimedialnej, Gdynia Klub Samopomocy

XII Sopockie Integracyjne Targi Pracy 10.00 - 13.00
Sopoteka Galeria Kultury Multimedialnej ul. Tadeusza Kościuszki 14

Organizowane z myślą o osobach poszukujących zatrudnienia, biernych zawodowo osobach niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej oraz firmach, instytucjach poszukujących pracowników z niepełnosprawnościami.

10.00 - 12.00 Mandala Workshop
Klub Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym ul. Fredry 3

Mini warsztaty kolorowania gotowych wzorów mandali połączone z możliwością rozmowy z psychologiem i terapeutą.

10.00 -13.00 Warsztaty Świat Oczami Innego
Europejskie Centrum Solidarności, Plac Trzech Krzyży

Bartosz Karcz, (SWPS), Sebastian Ogiejko (MOPS Gdynia), Ekspert przez doświadczenie (Ex -In Gdynia)
Celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych oraz zmiana istniejących stereotypów.

22 WRZEŚNIA Piątek GDAŃSK
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Gdańsk, ul. Srebrniki 17, budynek nr 19, Odział Dzienny

10.00 - 13.00 Trójmiejski Turniej Gier Planszowych dla pacjentów szpitala i osób chętnych. Dla zwycięzców nagrody. Na Oddziale w Klubie Pacjenta - wystawa twórczości pacjentów.

Opinie