• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

XVIII Szanty pod Żurawiem

Zapraszamy na XVIII edycję "Szant pod Żurawiem" odbędą się one od 29 czerwca do 1 lipca 2017 w trakcie zlotu żaglowców "Baltic Sail".

29 czerwca 2017 rozpoczniemy od koncertu konkursowego "Teatr szant" - na "Szantach pod Żurawiem", na gościnnej scenie "Teatru w oknie". Zgłoszenia i informacje: producent@szantypodzurawiem.pl

szanty - koncerty w Trójmieście


30 czerwca 2017 to czas świętowania w nowej lokalizacji sceny głównej.

Scena stanie na wyspie Ołowianka na placu od północnej strony Filharmonii Bałtyckiej. Ta lokalizacja od dawna była naszym marzeniem. W tym roku nowo otwarta kładka przez Motławę, stworzyła możliwość realizacji tego planu!

PROGRAM OFICJALNY

2 czerwca 2017
Konkurs "Teatr Szant"
Ogłoszenie naboru i regulaminu.

19 czerwca 2017
Konkurs "Teatr Szant"
Ogłoszenie na facebook/szantypodzurawiem
listy wykonawców zakwalifikowanych
do przesłuchań finałowych

29 czerwca 2017
czwartek
godz. 15.00 - 17.30

Konkurs "Teatr Szant"
Scena Mała "Szant pod Żurawiem" - Teatr w Oknie
ul. Długa 50/51
Przesłuchania finałowe

XVIII Edycji Festiwalu Szanty pod Żurawiem w trakcie XXI Edycji "Baltic Sail"
wstęp wolny
jury
Krzysztof Jurkiewicz
Michał Juszczakiewicz
Piotr Kukowski
prezentacje konkursowe

15.00 - 15.25 Zespół "Igacki Band"
15.30 - 15.55 Zespół "Banda Czworga"
16.00 - 16.25 Zespół "Biesiad & Schultz"
16.30 - 16.55 Jakub Paluszkiewicz
17.00 -17.25 Zespół "Trzy Majtki"
godz. 19.00 - 24.00
"Crew Party"
wstęp za zaproszeniami
organizacja "Baltic Sail Gdansk" - współpraca "Szanty pod Żurawiem"
Namiot na Ołowiance na placu obok Filharmonii Bałtyckiej od strony nowej kładki nad Motławą

Krzysztof Jurkiewicz Solo
Majtki Bosmana
Kamil Badzioch z Zespołem
Flash Creep

30 czerwca 2017 piątek
godz. 17.00 - 19.15


"KONCERT LAUREATÓW"
KONKURSU "TEATR SZANT"
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
Plac obok Filharmonii Bałtyckiej od strony nowej kładki nad Motławą.

wstęp wolny

17.00 - 17.20 Zespół "Iga'cki Band"
17.25 - 17.50 Zespół "Banda Czworga"
17.55 - 18.20 Zespół "Biesiad & Schultz"
18.25 - 18.45 Jakub Paluszkiewicz
18.50 -19.15 Zespół "Trzy Majtki"
godz. 19.15 - 20.00

"KONCERT NA DOBRY POCZĄTEK"
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
wstęp wolny

KAMIL BADZIOCH Z ZESPOŁEM
gość specjalny
Zespół "Kalesony oficera"
godz. 20.00 - 20.20

CEREMONIA OTWARCIA "BALTIC SAIL"
CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD KONKURSU "TEATR SZANT"
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
wstęp wolny
godz. 20.20 - 21.50

"KONCERT NA IRLANDZKĄ NUTĘ"
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
wstęp wolny

godz. 20.20 - 20.50 FLASH CREEP
godz. 20.50 - 21.50 CARRANTUOHILL
godz. 22.05 - 23.00 KONCERT "SZEROKIE WODY" czyli dużo Mrozu na "Szantach pod Żurawiem"

Koncert "Mrozu"
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
pocz. 23.10
"Crew Party"
wstęp za zaproszeniami
organizacja "Baltic Sail Gdansk" - współpraca "Szanty pod Żurawiem"
Namiot na Ołowiance na placu obok Filharmonii Bałtyckiej
od strony nowej kładki nad Motławą
Flash Creep
Kamil Badzioch

1 lipca 2017 sobota
godz. 16.00 - 16.50
SZANTOWY KONCERT FAMILIJNY
KLANG DZIECIOM

Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
Plac obok Filharmonii Bałtyckiej od strony nowej kładki nad Motławą.
wstęp wolny

godz. 17.00 - 19.15
SZANTOWY KONCERT GALOWY cz. 1
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
wstęp wolny

godz. 17.00 - 17.50
FLASH CREEP
godz. 17.50 - 18.25
BIESIAD & SCHULTZ
godz. 18.25 - 19.00
SŁOWIAŃSKA DUSZA
godz. 19.00 - 19.40
FORMACJA
godz. 19.40 - 20.00
MECHANICY SHANTY cz. 1
godz. 20.00 - 20.15

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD "BALTIC SAIL"
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.

SZANTOWY KONCERT GALOWY cz. 2
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
wstęp wolny
godz. 20.15 - 21.00
MECHANICY SHANTY cz. 2
godz. 21.00 - 21.30
KLANG
godz. 21.30 - 22.00
BITWA MORSKA NA WODACH MOTŁAWY
godz. 22.00 - 23.00
SZANTOWY KONCERT GALOWY cz. 3
MĘSKI CHÓR SZANTOWY ZAWISZA CZARNY
Główna Scena "Szant pod Żurawiem" - Ołowianka.
wstęp wolny
godz. 23.00
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
pocz. 23.10
"Crew Party"
wstęp za zaproszeniami
organizacja "Baltic Sail Gdansk" - współpraca "Szanty pod Żurawiem"
Namiot na Ołowiance na placu obok Filharmonii Bałtyckiej
od strony nowej kładki nad Motławą
Mechanicy Shanty
Flash Creep
Wybrane koncerty oglądać będzie można on-line na stronie:
facebook/szantypodzurawiem

UWAGA
Organizator "Szant pod Żurawiem" zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


REGULAMIN KONKURSU

§ 1
1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Teatr Szant" jest Fundacja Gdańska oraz Festiwal "Szanty pod Żurawiem".
2. Wysokość Nagrody w Konkursie na Najciekawszą Prezentację podczas Ogólnopolskiego Koncertu Konkursowego "Teatr Szant", który odbędzie się na scenie "Teatru w Oknie" - Gdańsk ul. Długa 50/51, w dn. 29.06.2017, w ramach Festiwalu "Szanty pod Żurawiem" wynosi:

GRAND PRIX - I miejsce 2000 zł brutto.
II miejsce 1000 zł brutto.
III miejsce 500 zł brutto.

3. Nagrodę przyznaje Jury w skład którego wchodzą osoby delegowane przez:
a/ Organizatorów
b/ Środowisko szantowe

§ 2

1. Zasady udziału w konkursie:
a/ Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie cyfrowego demo co najmniej dwóch utworów o tematyce związanej z morzem i żeglarstwem, w formie pliku MP3 na adres mailowy Organizatora: producent@szantypodzurawiem.pl
b/ Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno zespoły szantowe, soliści szantowi jak i muzycy na co dzień nie wykonujący muzyki szantowej. Organizator otwarty jest na wszystkie gatunki i style. Jedynym ograniczeniem jest temat określony w § 2 pkt. 1 podpunkt a/ niniejszego regulaminu.
c/ Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 czerwca 2017 o godz. 24.00
d/ Spośród wszystkich, którzy nadeślą zgłoszenia Jury wybierze grupę finalistów, która zostanie zaproszona do Gdańska. Fundacja Gdańska zapewni zaproszonym finalistom gażę w wysokości 1000 zł brutto. Organizator nie pokrywa kosztów noclegu oraz transportu.
e/ Ogłoszenie listy finalistów odbędzie się po obradach jury w dniu 19 czerwca 2017, na stronach:
Szanty pod Żurawiem - Facebook
Fundacji Gdańskiej - Facebook
Baltic Sail Gdańsk
f/ Każdy z zaproszonych finalistów podczas koncertu konkursowego wykona program nie krótszy niż 20 minut, w tym utwory zgłoszone do konkursu. W zależności od ilości wykonawców zakwalifikowanych do finału, Organizator określi maksymalne ramy czasowe występu.
g/ Jury ogłosi swój werdykt na scenie głównej Szant Pod Żurawiem 2017 w dniu 30.06.2017.
h/ Organizatorzy zapewniają laureatom możliwość występu na na scenie głównej Szant pod Żurawiem w dniu 30.06.2017

§ 3

Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania Nagrody w Konkursie na Najciekawszą Prezentację podczas Koncertu Konkursowego "Teatr Szant", który odbędzie się na scenie "Teatru w Oknie" w dn. 29.06.2017, w ramach Festiwalu "Szanty pod Żurawiem"
a/ wszystkie decyzje jury zapadają poprzez głosowanie jawne na posiedzeniu zamkniętym, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu zespołów.
b/ Głosy jurorów są równoważne, decyduje zwykła większość. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący ma przewodniczący jury.
2. Jury w swoich pracach kierować się będzie następującymi kryteriami:
a/ twórcze nawiązanie do muzyki szantowej
b/ wartość muzyczna
c/ oryginalność i autentyzm prezentacji scenicznej
d/ osobowość sceniczna

§ 4
Decyzja jury zostaje ogłoszona ze scenie głównej Szant pod Żurawiem w dniu 30.07.2017.
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 5
Zespoły w formie pisemnej wskazują osobę która w ich imieniu odbierze nagrodę.
Podatek od Nagrody odprowadza Fundacja Gdańska.

Przeczytaj także

Opinie