• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wejście na Żuraw M3

Zapraszamy na punkt widokowy na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. ŻURAW M3 znajduje się na terenach przy Nabrzeży Wyposażeniowców na Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Dokładne położenie to skrzyżowanie ulicy Wyposażeniowców i ulicy Głównej.

W jednym wejściu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób. Czas trwania zwiedzania to około 30 minut. Zwiedzanie rozpoczyna się punktualnie. Prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania i ustawienie się w miejscu wyznaczonym do oczekiwania na wejście. W przypadku spóźnienia, nie można dołączać do grupy samodzielnie. Należy poczekać na zejście grupy z pracownikiem obsługi. W przypadku spóźnienia bilety można wykorzystać na najbliższą godzinę z wolnymi miejscami po uprzednim uzgodnieniem tego z obsługą żurawia.

Ilość miejsc ograniczona. Wstęp na Żuraw oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich akceptację.

REGULAMIN Żurawia:

1. Żuraw jest obiektem ogólnodostępnym, objętym nadzorem monitoringu.
2. Korzystający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe korzystanie z Żurawia.
3. Wejście na Żuraw odbywa się pieszo w obecności pracownika obsługi.
4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Żuraw nie będzie udostępniona dla Zwiedzających.
5. Jednorazowo na Żurawiu może przebywać max. 15 osób wraz z pracownikiem obsługi.
6. W zależności od natężenia ruchu Zwiedzających, czas przebywania na Żurawiu regulują pracownicy w zakresie od 5 do 20 minut.
7. Dzieci i młodzież od 15 roku życia mogą wejść na Żurawia tylko pod opieką dorosłych. Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia nie mogą wchodzić na Żurawia.
8. Wstęp na Żurawia możliwy jest na podstawie ważnego bilet wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. Na terenie Żurawia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających świadomość nie będą wpuszczane na teren Żurawia.
10. Podczas przebywania na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag uprawnionego pracownika obsługującego ruch osobowy na Żurawiu.
11. Podczas korzystania z Żurawia zabrania się: Ø wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej; Ø wspinania po elewacji; Ø hałasowania, niszczenia sprzętu; Ø zrzucania wszelkich przedmiotów; Ø nanoszenia napisów na elementach konstrukcji; Ø wychylania się przez barierki zabezpieczające
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
13. Na platformie widokowej obecny jest pracownik, który udziela wszelkich niezbędnych informacji oraz w razie konieczności decyduje o ewakuacji zwiedzających.
14. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania członków grupy.
15. Fundacja Społecznie Bezpieczni nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające zarówno z naruszenia regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.
16. Wstęp na Żuraw oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.
Fundacja Społecznie Bezpieczni

Opinie