stat

Warsztaty dla osób pracujących w instytucjach pomocowych

Centrum Praw Kobiet zaprasza na warsztaty dla osób pracujących w instytucjach pomocowych na temat tego, jak rozpoznać przemoc w rodzinie i jak na nią reagować. Warsztaty odbędą się w O4 Flow w Olivia Business Centre w Gdańsku-Oliwie.

5 października - 5 grudnia 2020

Gdynia
Wstęp wolny
lis 16

poniedziałek, godz. 17:30

Gdańsk,
Wstęp wolny
Warsztaty adresowane są do osób pracujących i/lub współpracujących w instytucjach pomocowych takich jak m.in.: MOPR, CIK, OIK, piecza zastępcza, organizacje pozarządowe pomocowe itp. Są to osoby, które w swojej pracy socjalnej i pomocowej są blisko ludzi, często w środku wydarzeń. Często są tymi osobami, które zareagują najszybciej tam, gdzie jest przemoc. To ważne, aby osoby, które doświadczają przemocy szybko znalazły pomoc, ponieważ często nie wiedzą gdzie jej szukać. Dobra reakcja osób, które są blisko, może nawet uratować komuś życie.

Podczas warsztatów osoby uczestniczące dowiedzą się m.in. czym jest przemoc i jak rozpoznać, że ktoś jej doświadcza. Poznają nie tylko definicje, ale zdobędą praktyczną wiedzę, jak odróżnić przemoc od konfliktu. Specjalistki CPK Gdańsk powiedzą też, jak rozmawiać z osobą, o której wiemy lub podejrzewamy, że doświadcza przemocy, jak pomóc, żeby nie zaszkodzić zarówno tej osobie, jak i sobie, jak reagować, kiedy propozycja wsparcia jest odrzucana i po jakie formy pomocy można sięgnąć. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się też jak reagować, gdy widzimy przemoc i co można wtedy zrobić. Jak reagować, kiedy widzimy, że przemocy doświadcza osoba dorosła, a co zrobić, kiedy ofiarą jest dziecko oraz jak zadbać o własne bezpieczeństwo, kiedy bezpośrednio reagujemy na przemoc.

Omówione będą też aspekty prawne wszystkich poruszanych zagadnień.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu "Szkolenia dla radnych Rad Dzielnic, lekarzy,
pracowników instytucji pomocowych". Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Szczegółowy program każdego z warsztatów:

1. Czym jest przemoc i jak rozpoznać, że ktoś doświadcza przemocy?
- Definicje i wyznaczniki przemocy.
- Czym różni się przemoc od konfliktu.
- Stereotypy i mity dotyczące przemocy.
- Rodzaje przemocy.
- Cykl przemocy.
2. Jak rozmawiać z osobą, o której wiemy lub podejrzewamy, że doświadcza przemocy?
- Zapobieganie wtórnej traumatyzacji - jak pomóc, żeby nie zaszkodzić.
- Jak czuje się osoba doświadczająca przemocy i jak może zareagować na propozycję
otrzymania wsparcia.
- Jak pomóc zadbać o bezpieczeństwo: całodobowa pomoc psychologiczna, hostele,
pomoc lekarska (obdukcja, pomoc psychiatryczna).
- Dostępne formy wsparcia - oferty Centrum Praw Kobiet w Gdańsku i innych
placówek pomocowych.
3. Jak reagować, gdy widzimy przemoc? Co możemy zrobić?
- Przemoc wobec osoby dorosłej, a przemoc wobec dziecka.
- Szczególna ochrona prawna dziecka krzywdzonego.
- Wzywanie policji.
- Powiadomienie MOPS-u.
- Wzywanie pomocy lekarskiej.
- Zadbanie o własne bezpieczeństwo.
4. Najważniejsze regulacje prawne ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
- Niebieska Karta.
- Obowiązek zawiadomienia o stosowaniu przemocy.
- Sposoby izolacji sprawcy przemocy .
- Odebranie dziecka.
5. Rodzaje przestępstw związanych z przemocą domową.
6. Środki izolacji sprawcy przemocy przewidziane w prawie karnym.
7. Prawa osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym.

Zajęcia poprowadzą:
Kalina Halemba - magister psychologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.
Szkoliła się z zakresu interwencji kryzysowej i pracy z osobami doświadczającymi przemocy (Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni; 2016.11 - 2017.03) oraz pracy z osobą po doświadczeniu traumatycznym (Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni; 2018.07), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Rozwiązań w Gdyni; 2017.04 - 2017.06), Rodziny w kręgu przemocy (2014.05), Studium Asystenta Środowiskowego (2018.02 - 2018.09) oraz Otwartego Dialogu (2017.11-2019.10), Psychotraumatologii Praktycznej (Pomorskie Centrum Psychotraumatologii; 2017.10 - 2018.12 ), Strukturalnej Diagnozie Osobowości (Pracownia Pomocy Psychologicznej 2019.11- 2019.12). Od 2018.10
uczestniczy w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Od 2019.12 uczestniczy w Otwartym Dialogu - poziom zaawansowany. Pracuje jako asystentka środowiskowa i konsultantka w ramach Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji Usług Świadczonych na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (od 2017.10) oraz jak psycholożka i psychoterapeutka w projekcie Wsparcie w Środowisku dla Osób Chorujących
Psychicznie i Ich Rodzin (od 2019.08). Współpracuje z Centrum Praw Kobiet (od 2016.10), gdzie udziela indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzi grupy wsparcia dla kobiet doświadczającymi przemocy oraz uczestniczy w spotkaniach grup roboczych w ramach współpracy Centrum Praw Kobiet z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. W przeszłości była związana z m.in.: Domem Pomocy Społecznej w Sopocie (2014.03-2015.07), Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej "Glanik" oraz Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej "Mrowisko" (2016.07-2017.01), Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku (2014.09-2015.03), Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni (2016.07-2017.12). Pracowała
w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznym (2018.03-2018.09) oraz jako psycholożka w projekcie Ośrodek Wsparcia Rodzin (od 2018.06-2018.12) w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń".

Izabela Duczyńska - magister prawa (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i
Administracji, 2002). Ukończyła studia podyplomowe z prawa medycznego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013) oraz kurs mediatora "Wiosenna szkoła mediacji" organizowany przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych (2018). Radczyni prawna od 2011 roku (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych), posiadająca własną kancelarię prawną, specjalizująca się m.in w prowadzeniu procesów z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego. Wolontariuszka współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet (od 2012 roku) i innymi organizacjami pozarządowymi, udzielająca porad prawnych, prowadząca szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy oraz praw osób doświadczających przemocy. Udzielała porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach programu Fundusz Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. Współautorka warsztatów "Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie" (2015) realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale funduszy norweskich. Prowadząca cykl warsztatów dotyczących przeciwdziałania przemocy w ramach projektu "Prawa Kobiet na 100-lecie Praw
Wyborczych Kobiet" (2018). Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ukończyła między innymi 3-dniowe szkolenie "Praca z kobietami doświadczającymi przemocy" w ramach projektu Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy, organizowanego przez The Institute of Justice i The Vital Voices przy współpracy z Departamentem Stanów Zjednoczonych (Warszawa, 2018), a także szkolenie "Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa", zorganizowane wspólnie przez Council of Europe, Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych (2018-2019). Prelegentka i uczestniczka seminarium "Training of Lawyers on the Law
Regarding Violence Against Women (TRAVAW)", zorganizowanego przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych (Warszawa, 27.10.2017) oraz uczestniczka konferencji "Prawa kobiet - perspektywa prawna osób wykonujących zawody prawnicze", zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych (Warszawa, 16.11.2018). Współpracuje z Komisją ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Gdańsku. Laureatka tytułu honorowego "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017".

Informacja o biletach

Liczba miejsc: 8-12. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz internetowy, którego wypełnienie jest niezbędne do zapisania się na warsztaty. Formularz znajduje się pod tym adresem:
https://forms.gle/eMAUN1jxL4DYxEBH8
O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.