• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Ogólnopolski Otwarty Konkurs Szantowy

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i wzięcia udziału w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie "Premiery Szant pod Żurawiem" - edycja 2023.


REGULAMIN:


szanty - koncerty w Trójmieście


§ 1
1. Organizatorami Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Szantowego "Premiery Szant pod Żurawiem" - edycja 2023 na nowe, autorskie utwory szantowe, jest Festiwal Szanty pod Żurawiem oraz Fundacja Gdańska zwani dalej Organizatorem.
2. Wysokość Nagrody w Konkursie, który odbędzie się na scenie konkursowej, w Gdańsku dn. 8.07.2023, w ramach XXIV Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Szanty pod Żurawiem wynosi:
GRAND PRIX - I miejsce 1250 zł brutto.
II miejsce 750 zł brutto.
III miejsce 500 zł brutto.
3. Nagrodę przyznawaną Wykonawcy szanty premierowej, przyznaje Jury w skład którego wchodzą osoby delegowane przez:
a/ Organizatora
b/ Środowisko szantowe
§ 2
1. Zasady udziału w konkursie:
a/ Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze grupę finalistów, która zostanie zaproszona do Gdańska na dzień 8.07.2023. Organizator zapewni zaproszonym finalistom, rozumianym jako zespół lub solista, gażę w wysokości 1000 zł brutto, profesjonalne nagłośnienie i scenę. Organizator nie pokrywa kosztów noclegu oraz transportu.
b/ Wykonawcy chcący wziąć udział w konkursie proszeni są o kontakt mailowy:
producent@szantypodzurawiem.pl
Organizator prześle zgłaszającym się wykonawcom formularz zgłoszeniowy, w formacie Word, który należy wypełnić cyfrowo i przesłać zwrotnie mailem w formie pliku Word dołączając do maila pliku mp3 z demo zgłaszanego utworu. /nagranie nie musi być nagraniem studyjnym/
c/ Do udziału w konkursie dopuszcza się utwory, które są oryginalnym dziełem autorskim lub tłumaczeniem utworu obcojęzycznego na język polski. Do konkursu dopuszcza się utwory autorskie oraz tłumaczenia, powstałe na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Warunkowo dopuszcza się utwory starsze, o ile nie były one zgłaszane do konkursów. Jako utwór autorski Organizator rozumie utwór w którym co najmniej jeden ze składników /tekst lub muzyka/ jest dziełem autorskim. Wykonawca utworu polskojęzycznego nie musi być autorem wykonywanego utworu, przy czym wówczas autor upoważnia wykonawcę do prezentacji konkursowej jego utworu. Powyższa zgoda nie jest wymagana przy utworach zagranicznych.
d/ Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno zespoły szantowe, soliści szantowi jak i muzycy na co dzień nie wykonujący muzyki szantowej, jeśli w swoim utworze podejmą tematykę związaną z morzem lub żeglarstwem. Organizator otwarty jest na wszystkie gatunki i style.
e/ Wykonawcy chcący wziąć udział w konkursie proszeni są o kontakt mailowy:
producent@szantypodzurawiem.pl
Organizator prześle zgłaszającym się wykonawcom formularz zgłoszeniowy, w formacie Word, który należy wypełnić cyfrowo i przesłać zwrotnie mailem w formie pliku Word dołączając do maila plik w formacie mp3 z demo zgłaszanego utworu. /nagranie nie musi być nagraniem studyjnym/
f/ Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2023 o godz. 24.00
g/ Ogłoszenie listy finalistów zaproszonych na "Szanty pod Żurawiem", odbędzie się po obradach jury w dniu 1 lipca 2023, na stronie:
www.facebook.com/szantypodzurawiem
h/ Każdy z zaproszonych finalistów, podczas przesłuchań konkursowych, które odbędą się w dniu 8.07.2023, wykona program nie krótszy niż 15 minut, w tym utwór lub utwory zgłoszone do konkursu. W zależności od ilości wykonawców zakwalifikowanych do przesłuchań, Organizator określi ostateczne ramy czasowe występu.
i/ Jury ogłosi werdykt na scenie głównej "Szant Pod Żurawiem" na Ołowiance, w trakcie Koncertu Galowego w dniu 8.07.2023. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 3
Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania Nagrody w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Szantowym "Szant pod Żurawiem" na Szantę Premierową:
a/ wszystkie decyzje jury zapadają poprzez głosowanie jawne na posiedzeniu zamkniętym, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu zespołów.
b/ Głosy jurorów są równoważne, decyduje zwykła większość. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący ma przewodniczący jury.
2. Jury w swoich pracach kierować się będzie następującymi kryteriami:
a/ twórcze nawiązanie do muzyki szantowej
b/ wartość literacka muzyczna
c/ oryginalność i autentyzm prezentacji scenicznej
d/ osobowość sceniczna
§ 4
Zespoły w formie pisemnej wskazują osobę, która w ich imieniu odbierze Nagrodę.
Podatek od Nagrody odprowadza Organizator.
§ 6
W razie pytań, prosimy o kontakt: producent@szantypodzurawiem.pl
Kontakt tel.: 601 656 443
"SZANTY POD ŻURAWIEM"
GDAŃSK 2023

Przeczytaj także

Opinie