stat
Wydarzenie już się odbyło

Międzynarodowe Forum Gospodarcze

  • piątek, 9 października 2009
  • Lokalizacja
    Gdynia, Asseco Poland Prokom, ul Podolska 21 Hotel Nadmorski, ul Ejsmonda 2
  • Bilety
Tegoroczne spotkanie w ramach Panelu Gospodarki Morskiej poświęcone będzie zaprezentowaniu i omówieniu wielokierunkowych aspektów wpływu wywieranego przez skutki światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego na polską gospodarkę morską.

Jako wprowadzenie do rozważań branżowych, stan i perspektywy polskiej gospodarki wobec skutków kryzysu światowego, omówią wybitni, niezależni eksperci finansowi, profesorowie M. Gronicki i J. Hausner (ministrowie finansów i gospodarki w rządzie J. Belki).

Problemy z którymi borykają się obecnie poszczególne branże gospodarki morskiej przedstawiać będą reprezentatywni ich przedstawiciele naświetlając je z punktu widzenia:
• zarządu morskiego portu handlowego
• przedsiębiorstwa stoczniowego
• operatora morskiej żeglugi kontenerowej
• spedytora i przewoźnika lądowego

Tak szeroko i pod wieloma kątami zaprezentowana tematyka , pozwoli uczestnikom na przewartościowanie lub sformułowanie własnych poglądów na temat perspektyw biznesowych stojących przed branżami morskimi w których działają.

Jednocześnie, wnioski przedstawiane przez poszczególnych prelegentów, pomogą
naszym słuchaczom w identyfikowaniu zagrożeń i wprowadzaniu kroków zaradczych, dając im narzędzie do budowania strategii rozwoju poszczególnych firm w warunkach światowego kryzysu i recesji.

PANEL GOSPODARKI MORSKIEJ
Kryzys w gospodarce światowej - kolejny rozdział czy początek nowej ery

Tegoroczne spotkanie w ramach Panelu Gospodarki Morskiej poświęcone będzie zaprezentowaniu i omówieniu wielokierunkowych aspektów wpływu wywieranego przez skutki światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego na polską gospodarkę morską.

Jako wprowadzenie do rozważań branżowych, stan i perspektywy polskiej gospodarki wobec skutków kryzysu światowego, omówią wybitni, niezależni eksperci finansowi, profesorowie M.Gronicki i J.Hausner (ministrowie finansów i gospodarki w rządzie M.Belki).

Problemy z którymi borykają się obecnie poszczególne branże gospodarki morskiej przedstawiać będą reprezentatywni ich przedstawiciele naświetlając je z punktu widzenia :

* zarządu morskiego portu handlowego
* przedsiębiorstwa stoczniowego
* firmy zarządzającej eksploatacją statków w żegludze oceanicznej
* Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

Tak szeroko i pod wieloma kątami zaprezentowana tematyka , pozwoli uczestnikom na przewartościowanie lub sformułowanie własnych poglądów na temat perspektyw biznesowych stojących przed branżami morskimi w których działają.

Jednocześnie, wnioski przedstawiane przez poszczególnych prelegentów, pomogą naszym słuchaczom w identyfikowaniu zagrożeń i wprowadzaniu kroków zaradczych, dając im narzędzie do budowania strategii rozwoju poszczególnych firm w warunkach światowego kryzysu i recesji.

PROGRAM
08:30 - 09:00 - Rejestracja uczestników Panelu
09:00 - 09:10 - Powitanie i prezentacja ogólna Panelu - Pan Sławomir T. Kalicki, Prezes Grupy Inter Marine
09:10 - 09:20 - Powitanie uczestników Panelu, Pani Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
09:20 - 10:20 - "Światowy kryzys gospodarczy jako zagrożenie a jednocześnie szansa dla Polski", prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. Mirosław Gronicki
10:20 - 10:50 - Pytania i dyskusja, Prowadzi Pan Sławomir T.Kalicki
10:50 - 11:20 - Przerwa na kawę
11:20 - 11:50 - "Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie", Krzysztof Gromadowski - Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
11:50 - 12:05 - Pytania i dyskusja, Prowadzi Pan Sławomir T.Kalicki
12:05 - 12:35 - "Przyszłość przemysłu stoczniowego w Polsce i w Europie w warunkach kryzysu ekonomicznego", Pan Jerzy Czuczman - Dyrektor Forum Okrętowego
12:35 - 12:40 - Pytania i dyskusja, Prowadzi Pan Sławomir T.Kalicki
12:40 - 13:20 - Przerwa na kawę
13:20 - 13:50 - "Armatorzy oceaniczni w dobie kryzysu gospodarczego-strategia przetrwania i rozwoju", Mr Martin Krafft - Columbia Shipmanagement [Deutschland] GmbH
13:50 - 14:05 - Pytania i dyskusja, Prowadzi Pan Sławomir T.Kalicki
14:05 - 14:35 - "Przyszłość firm branży TSL w zmieniającej się gospodarce światowej", Pan Marek Tarczyński - Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
14:35 - 14:50 - Pytania i dyskusja, Prowadzi Pan Sławomir T.Kalicki
14:50 - 15:05 - Podsumowanie Panelu Gospodarki Morskiej, Pan Sławomir T. Kalicki
15:05 - ZAKOŃCZENIE
16:00 - Wspólny obiad IX MFG

PANEL TURYSTYCZNY

W dzisiejszych czasach podróżowanie staje się częścią nie tylko wypoczynku, ale także pracy zawodowej, edukacji, realizowania aspiracji osobistych. Człowiek, który wybiera jako cel podróży miasto europejskie, oprócz zwiedzania i atrakcji kulturalnych, szuka przestrzeni do wypoczynku aktywnego, korzysta z centrów SPA i salonów piękności. Rekreacja aktywna w dużych miastach? A może pobyt SPA na Śląsku czy prestiżowy Kongres na Mazurach? Teraz jest to możliwe. Współczesna turystyka łamie wszystkie dotychczasowe bariery i stereotypy. Analizowanie trendów stylów życia, monitorowanie zmian w wizerunku miast i regionów turystycznych jest w dzisiejszych czasach warunkiem przeżycia na rynku, podstawą budowania i zarządzania konkurencyjnym produktem.

Celem tegorocznego, podzielonego na cztery bloki tematyczne Panelu Turystycznego stanie się przedstawienie trendów oraz nowych zjawisk w sektorze usług turystycznych, mającym wpływ na rozwój innowacji w marketingu terytorialnym.

PROGRAM
08:30 - 09:30 - Rejestracja uczestników Forum
09:00 - 09:20 - Otwarcie Panelu przez Pana Prezydenta, Dr Wojciecha Szczurka, Przywitanie przez lidera panelu Panią Annę Somorowską

Blok 1. Turystyka wirtualna - podróże bez granic

9:20 - 9:35 - Gry miejskie - nowy trend w marketingu miast i atrakcji
Szymon Dąbrowski - gramiejska.pl
9:35 - 9:50 - Gry i wydarzenia z pozytywną energią w marketingu terytorialnym - Case Study dla miast polskich
Dorota Janas, Silesia Events
9:50 - 10:10 - Marketing Terytorialny na ekranach małych i dużych
Aleksander Kutela, Wiceprezes HBO Central Europe, Eryk Mistewicz

Blok 2. Bariery informacyjne w marketingu terytorialnym - jak je przełamywać?

10:10 - 10:30 - Trendy i tendencje przemysłu czasu wolnego - czy da się przewidzieć przyszłość?, Julio Aramberri, Drexel University of Philadelphia
10:30 - 10:45 - Innowacje w rozwoju turystyki europejskiej
Nevenka Čavlek, University of Zagreb, Croatia
10:45 - 11:00 - Nowe metody i produkty badawcze w marketingu terytorialnym
Elżbieta Marciniak, Dyrektor Działu Badań FMCG w PBS DGA
11:00 - 11:15 - Wizerunek atrakcji i destynacji - jak mierzyć i kontrolować percepcje marek terytorialnych?, dr Piotr Birski, Karolina Dziarmakowska, Synovate Polska
11:15 - 11:35 - Poznaj słabe strony swojej oferty i produktów, doskonal ich jakość - mystery check, dr Rainer Blancke IRS Consult Niemcy
11:35 - 11:50 - Profil współczesnego Europejczyka w świetle badań Discovery Networks - sposoby dotarcia i komunikacji z targetem, Katarzyna Kieli, General Manager, Dorota Zurkowska-Bytner, Vice President Ad Sales, Beata Biernacka, Research Manager Discovery Networks Central Europe
11:50 - 12:15 - Przerwa kawowa

Blok 3. Innowacje w przemyśle czasu wolnego - turystyka inteligenta zdobywa rynek

12:15 - 12:30 - E-marketing - miliony osób chcą się o nas dowiedzieć - przykłady ciekawych rozwiązań, Wojciech Kreft Dyrektor PROT
12:30 - 12:45 - Inteligentne przewodniki turystyczne - przegląd trendów i tendencji, Wojciech Młotkowski - PPWK, Navigo Chopintour
12:45 - 13:00 - Czytelne miasto - innowacje w oznakowaniu miast, Hubert Gonera Landbrand s.c.
13:00 - 13:15 - Innowacje w kampaniach promocyjnych na rynku marketingu terytorialnego, Adam Mikołajczyk "Brief for Poland"
13:15 - 13:40 - Pytania oraz dyskusja
13:40 - 14:00 - Krótka przerwa kawowa

Blok 4. Bariery społeczne i cywilizacyjne - historia kilku ważnych przypadków

14:00 - 14:15 - Współczesne syntezatory mowy oraz języki uniwersalne - wykorzystania praktyczne, Łukasz Osowski - Prezes Zarządu, Michał Rybak PR, IVO Software Sp. z o.o. PPNT Gdynia
14:15 - 14:30 - Awatary - uniwersalne technologie komunikacji na styku człowiek - maszyna, Marek Trojanowicz- Wiceprezes Zarządu InteliWISE S.A., Michal Nawrot - Frontend Manager InteliWISE S.A., PPNT Gdynia
14:30 - 14:45 - Informacja Turystyczna przyszłości (Case Study - innowacja), Artur Kaliszewski, Archideko
14:45 - 15:05 - Bariery i stereotypy kulturowo - społeczne - przykłady projektów łamiących bariery społeczne i kulturowe w marketingu terytorialnym, Prof. dr hab. Krzysztof Podemski, UAM w Poznaniu
15:05 - 15:35 - Pytania i dyskusja
15:35 - 15:45 - Podsumowanie, lider panelu Anna Somorowska
16:00 - Wspólny obiad IX MFG

PANEL PRZESTRZEŃ MIEJSKA
Inteligentne przestrzenie w rozwoju współczesnych miast

Dobrze zagospodarowana przestrzeń jest wizytówką miasta i czynnikiem wpływającym na konkurencyjność miejsca. Tętniące życiem place, ulice i promenady wraz ze znajdującymi się przy nich sklepami, kawiarniami, restauracjami, a także galeriami, muzeami i innymi atrakcjami kulturalnymi to pożądany wizerunek miasta, przyciągający nie tylko turystów, ale i inwestorów i nowych mieszkańców. Przestrzenie te muszą być przyjazne dla pieszych, bezpieczne i atrakcyjnie zagospodarowane. Ale nie tylko - najlepiej gdy są też niepowtarzalne i wyrażają autentyczną historię i tożsamość miejsca. Gospodarka informacyjna prowadzi do zmian w sposobie, w jaki miejsca są formowane i odbierane, a także do zmian w oczekiwaniach ludzi, którzy poszukują "innowacyjnych produktów miejskich" na globalnym rynku miejsc.

Celem Panelu Przestrzeń Miejska jest przedstawienie współczesnych uwarunkowań, możliwości i metod rozwoju atrakcyjnych, dobrze zagospodarowanych przestrzeni miejskich. Panel podzielony będzie na trzy bloki tematyczne. W pierwszym zaprezentowane zostaną uniwersalne czynniki wpływające na miasta i pożądane zasady zagospodarowania miejskich przestrzeni publicznych. W drugim omówione zostaną wybrane elementy i metody kształtowania miejsc. Trzecia część poświęcona będzie doświadczeniom miast Pomorza.

PROGRAM
08:30 - 09:15 - Rejestracja uczestników Panelu
09:15 - 09:30 - Powitanie, otwarcie Panelu przez Prezydenta Miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka, Powitanie uczestników przez przedstawiciela Agencji Rozwoju Gdyni, Wprowadzenie do tematyki Panelu przez dr Michała Stangela

Przestrzeń publiczna we współczesnych miastach - podstawy i kontekst problematyki

09:30 - 10:10 - Places for people, Henning Thomsen, Gehl Architects, Kopenhaga
10:10 - 10:40 - Miejsce przestrzeni publicznej we współczesnych przemianach polskich miast, dr hab. Inż. Arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
10:40 - 11:20 - Design and street furniture, Mgr A. David Karásek, designer, mmcité a.s.
11:20 - 11:40 - Dyskusja / pytania z sali
11:40 - 12:00 - przerwa kawowa

Zagadnienia, problemy, metody

12:00 - 12:20 - Czynnik transportowy a jakość przestrzeni publicznej, dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, Politechnika Łódzka
12:20 - 12:40 - Przestrzeń dobrze oświetlona - przestrzeń ożywiona. Rola światła sztucznego w rewitalizacji i aktywizacji przestrzeni miejskiej, dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, Politechnika Gdańska, ElMarco
12:40 - 13:00 - Jak przetworzyć miejsce - doświadczenia Project for Public Spaces i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dr Tomasz Jeleński, Politechnika Krakowska, Centrum Kształcenia Międzynarodowego
13:00 - 13:20 - Temple Bar w Dublinie, "dzielnica kultury" czy "rozrywki"? Analiza studium przypadku regeneracji dzielnicy w oparciu o funkcje kulturalne i turystyczne, Lukasz Pancewicz, RPS Planning & Environment, Dublin / Ireland
13:20 - 13:40 - Prezentacja możliwości współpracy z miastami w temacie mebli miejskich
Clear Channel Poland Sp. z o.o.
13:40 - 14:00 - Dyskusja / pytania z sali
14:00 - 14:20 - przerwa

Przestrzeń publiczna w miastach Pomorza

14:20 - 14:40 - Przestrzenna marka Regionu Bałtyckiego, dr Gabriela Rembarz, Politechnika Gdańska
14:40 - 15:00 - Rewitalizacja poprzez projekty-. doświadczenia miasta Chojnice, Andrzej Ciemiński, architekt miejski, Chojnice
15:00 - 15:20 - W poszukiwaniu właściwego krajobrazu miasta - aktualne projekty i plany rozwoju Śródmieścia Gdyni, mgr inż. arch. Marek Karzyński, Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni
15:20 - 15:40 - Dyskusja / pytania z sali
15:40 - Zakończenie panelu
16:00 - Wspólny obiad IX MFG

Przeczytaj także

Opinie 1 zablokowana

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.