• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Grassomania 11 - Open Call + regulamin naboru

Grassomania ma już 11 lat! Dotychczas była festiwalem, którego koncepcję corocznie opracowywały kuratorki: Iwona Bigos (2009 - 2013), Maria Sasin (2009 - 2013) i Marta Wróblewska (2013 - 2018). Po doświadczeniu 10 edycji pragniemy, aby Grassomania swoją formułą dostosowała się do nowych realiów artystycznych i potrzeb społecznych zgodnych z ideami demokracji i aktywizmu.

paź 26-30

środa - niedziela, godz. 20:00

bilety 40 zł
ulgowy 25 zł
gru 3-4

sobota - niedziela, godz. 12-20

Gdańsk,
Wstęp wolny
Dlatego też oddajemy inicjatywę twórczą w Wasze ręce! Przez cały rok przyjmujemy zgłoszenia Waszych pomysłów nawiązujących do szeroko pojętej tematyki grassowskiej, ze szczególnym naciskiem na wątki bliskie ideałom przyświecającym ogólnopolskim obchodom Roku Antyfaszystowskiego oraz gdańskiego roku Wolności i Solidarności. Zachęcamy do nawiązywania żywego dialogu z twórczością Güntera Grassa, kolekcją jego prac oraz całorocznym programem Gdańskiej Galerii jego imienia. Interesują nas inicjatywy, którym nieobca będzie grassowska inklinacja do zaangażowanej intelektualnej polemiki, czynnej odpowiedzialności politycznej, obywatelskiej i artystycznej, związanej z zajmowaniem stanowiska w istotnych kwestiach dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. Właśnie dialog twórczy pojmujemy jako kwintesencję demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Upatrujemy w nim podstawowej formy komunikacji międzyludzkiej utrzymanej w pokojowej atmosferze gwarantującej wzajemne wsparcie, a stanowczo wykluczającej hierarchizowanie i podziały. Dlatego liczymy na Waszą kreatywność i eksperymentalność! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem tegorocznej Grassomanii i czekamy na Wasze zgłoszenia! WE WANT YOU!

Poniżej znajdziecie link do "REGULAMINU NABORU" w formie PDF, lub zajrzyjcie na stronę internetową Gdańskiej Galerii Miejskiej!

PDF file "RULES OF THE CALL FOR PROJECTS" is set out below and on our website Gdańsk City Gallery!


Grassomania is 11 years old!
So far it has been a festival shaped every year according to curatorial concepts of: Iwona Bigos (2009 - 2013), Maria Sasin (2009 - 2013) and Marta Wróblewska (2013 - 2018). After the experience of 10 years we would like to adapt the formula of Grassomania to the current artistic trends and social needs which remain in line with the ideas of democracy and activism. That is why we are handing the creative initiative over to you! Throughout the year we are accepting your applications relating to the broadly understood Günter Grass-inspired themes, with particular emphasis on motifs close to the ideas underlying the Polish Anti-Fascist Year and Gdańsk's Year of Freedom and Solidarity. It would make us particularly intrigued if you engaged in a live dialogue with the art of Günter Grass, the collection of his works, and the yearly program of the Günter Grass Gdansk Gallery in Gdańsk. We are especially interested in the initiatives which are no stranger to Grass's inclination towards engaged intellectual polemic, as well as active political, social and artistic responsibility closely connected with taking a stance in important matters of present times. We understand this creative dialogue as the core of democratic society. We associate it with fundamental form of interpersonal communication maintained in a peaceful atmosphere guaranteeing mutual support, and at the same time excluding any kind of hierarchy and segregation. That is why we are counting on your creativity and urge for experimentation! You will find all the details of this call in the application rules. We are looking forward to your proposals! WE WANT YOU!

Opinie

 • folk / reggae / world , spektakl dramatyczny , projekcje filmowe , festiwal sztuki , warsztaty
  wrz 16-7.10

  Gdańsk
  InlanDimensions 2022
 • festiwal sztuki , spotkanie , warsztaty , spacer
  paź 6-8
  czwartek - sobota
  Gdańsk
  Afera Kryminalna 2022