• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza odwołana

European Jamboree

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią COVID-19, Związek Harcerstwa Polskiego, Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowa Organizacja Przewodniczek i Skautek (WAGGGS)w porozumieniu z Miastem Gdańsk podjęli decyzję o odwołaniu European Jamboree 2020.

Z ciężkim sercem, ale po uważnej analizie postanowiliśmy odwołać Europejskie Jamboree, które miało odbyć się w dniach 2-13 sierpnia 2021 roku w Gdańsku - mówi Karol Gzyl, dyrektor Europejskiego Jamboree.

Europejskie Jamboree w Gdańsku miało zgromadzić 21 tys. skautów z 79 krajów.

Przeczytaj także

Opinie