• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Dzień otwarty / Open Day

Zapraszamy do nowoczesnej, anglojęzycznej szkoły podstawowej Gdynia International School. W sobotę, 4 czerwca, organizujemy Dzień Otwarty.

3 czerwca - 28 sierpnia 2022, godz. 10:00

bilety 10 zł
Można do nas przyjść, zobaczyć szkołę, poznać nauczycieli, zapytać o programy kształcenia, metody dydaktyczne i zajęcia dodatkowe. Podczas Dnia Otwartego będzie można zapisywać dzieci do klas 0-5 roku szkolnego 2022/23.

Co oferujemy?
naukę w w języku angielskim, w międzynarodowym środowisku, w kameralnych klasach z nauczycielami, którzy nie tylko uczą, ale także inspirują i zachęcają do rozwoju wielu umiejętności.

Dzień Otwarty - Plan:
- Rekrutacja na rok szkolny 2022/23
- Zapisy do klas 0-5
- Oferta edukacyjna i sportowa
- Co wyróżnia naszą szkołę? Jakimi zasadami się kierujemy?
- Pakiet zajęć dodatkowych
- Prezentacja budynku i terenu szkoły

Gdynia International School (GIS) to anglojęzyczna, międzynarodowa szkoła podstawowa, która rozpoczęła działalność 1 września 2021 roku. Jej powstanie było konsekwencją sukcesów edukacyjnych przedszkola GIS, które funkcjonuje w Gdyni od wielu lat. Uczęszczały do niego dzieci z trzydziestu państw z Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Południowej Dyrektorem szkoły jest Kevin DArcy, który od 2007 roku prowadzi międzynarodowe placówki edukacyjne w Trójmieście. Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa GIS kształci dzieci według najlepszych polskich i światowych standardów. Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele posiadający doświadczenie w nauczaniu w różnych szkołach w Polsce i na świecie. Językiem wykładowym jest angielski.

Programy są oparte na polskiej i brytyjskiej podstawie programowej. Dzieci uczą się m.in. literatury, matematyki, muzyki, czy W-F, ale także przygotowane są dla nich zajęcia z dobrych manier, praktycznego i krytycznego myślenia. Uczniowie poznają sztukę prezentacji i rozwiązywania konfliktów. W szkole obowiązuje zasada fair play, wzajemnego szacunku i pluralizmu. Dzieci są zachęcane i kierowane przez nauczycieli, aby zachowywały się w sposób wyrażający wysokie wartości kulturowe i dyplomatyczne. Po lekcjach mogą uczestniczyć także w klubach zainteresowań. Mają do dyspozycji klub taneczny, gry w piłkę, karate, klub szachowy oraz zajęcia z Lego robotics. Szkoła angażuje się także w projekty miejskie tj. np. Gdynia na fali czy Gdynia na kamieniach. W szkole jest dużo przestrzeni, boisko, sala gimnastyczna, stołówka. Liczebność uczniów w poszczególnych klasach jest tak dobierana, aby zapewnić najwyższą efektywność nauczania.
Więcej na https://gis.gdynia.pl
_________________
Welcome to our English-Speaking primary school! Learning foreign languages, in an international environment, in small classes with teachers who not only teach, but also inspire and encourage the development of many skills.
Open Day at Gdynia International School English-speaking primary school.
Schedule:
Admissions for 2022/23 school year for Classes 0-5
Educational offer and sports
Why are we special? What are our values?
Extra activities and clubs
Presentation of the classrooms and premises
Gdynia International School (GIS) is an English-speaking, international primary school, opened on September 1st 2021. It follows the success of GIS Preschool, which was founded in 2013. The School allows children in the Preschool to continue their education and it creates new opportunities for young children in the region to gain a high level of education, mostly through the English language. The school principal is Kevin D'Arcy, who has been running international educational institutions in the Tri-City since 2007. The English-speaking GIS Primary School educates children according to the best Polish and international standards. The teaching staff consists of teachers experienced in teaching at various schools in Poland and abroad.
The teaching programme follows the British National Programme and also meets the requirements set out by the Polish Ministry of Education (MEN). The weekly teaching programme includes English, Polish, Spanish, mathematics, music, art and physical education. Students learn the art of giving presentations and resolving conflicts. There is a principle of fair play, mutual respect and pluralism in the school.
Children are encouraged and guided by teachers to behave in a way that expresses high cultural and diplomatic values. After classes children can participate in various extra-curricular clubs dancing, football, chess, karate or lego robotics. The school gets involved in the city projects, such as Gdynia on the wave or Gdynia on the stones. The school has a lot of space, a playground, a gym hall, and a dining room. The number of students in each class is selected in a way to ensure the highest effectiveness of teaching.
More info https://gis.gdynia.pl

Opinie

NIE PISZ Z NIENAWIŚCIĄ I HEJTEM.

TAKIE OPINIE SKASUJEMY.

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.