stat
Impreza już się odbyła

Dziecięcy Pchli Targ

Projektornia Gdański Archipelag Kultury już po raz czwarty zaprasza na Dziecięcy Pchli Targ! Edycja zimowa popularnego Dziecięcego Pchllego Targu odbędzie się 1 grudnia 2019r. (niedziela), godz. 13:00-15:00.

Co będzie można znaleźć na stoiskach sprzedawców?
Zabawki.... Pluszaki, gry planszowe, lalki, samochody, puzzle, klocki oraz wiele innych zabawek, każdy fan zakupów znajdzie coś dla siebie.

Dziecięcy Pchli Targ, impreza stanowi niecodzienną okazję, aby nauczyć najmłodszych cennej lekcji przedsiębiorczości. Na kilka godzin każde dziecko pod okiem rodziców może zamienić się w prawdziwego biznesmena. Dzieci będą sprzedawać, kupować, wymieniać i negocjować.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Organizator:
"Projektornia" Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk
tel. 58 434 46 91

Regulamin wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ 1 grudnia 2019
1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury.
2. Impreza odbędzie się w Projektornii GAK, ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno, dnia 1 grudnia 2019 (niedziela), w godzinach 13:00 - 15:00.
3. Wydarzenie polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stoiska targowego, wyłożeniu zabawek w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży.
4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
5. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci do lat 13.
6. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej.
7. Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona.
8. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać Kartę Zgłoszenia na adres: marta.kakel@gak.gda.pl do dnia 26 listopada 2019.
9. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego z regulaminem oraz dostarczyły w dniu wydarzenia uzupełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia.
10. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych do stworzenia własnego stoiska (tj. krzeseł, stołów itp.).
12. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym także książki, płyty z filmami itp.
13. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
14. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych (karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów itp.).
15. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
16. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, regulaminu obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora.
17. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych przepisów prawa.
18. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
19. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny.
20. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
21. Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
a) Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów, które zawarte są w karcie zgłoszenia wydarzenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji wydarzenia "Dziecięcy Pchli Targ" i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,
d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
e) Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
f) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
h) Podanie danych osobowych w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji wydarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w wydarzeniu "Dziecięcy Pchli Targ".
i) Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
22.Opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie i zostali poinformowani o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Przeczytaj także

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.