• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Charytatywny Wieczór Muzyczno - Poetycki Dla Ukrainy (1 opinia)

Zapraszamy na Charytatywny Wieczór Muzyczno - Poetycki Dla Ukrainy 28 lipca w Ratuszu Staromiejskim.

Wystąpią: Zespół Słowiańska Dusza; Magdalena Molendowska - sopran; Zoja Rozhok (Ukraina) - sopran; Szymon Kobyliński - bas; Anna Mikolon - fortepian; Liana Krasuń Korunna (Ukraina) - fortepian; Jerzy Kiszkis - prowadzenie, recytacja.

Pomysłodawca i koordynator koncertu: Leszek Biernacki; wybór wierszy: Antoni Pawlak; program muzyczny: Grażyna Troć, autorka plakatu: Magdalena Beneda.
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury i Komitet Solidarności Gdańsk Zaporoże. Celem koncertu jest zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Zaporożu.

Wykonawcy:

Zespół Słowiańska Dusza

Zespół, którego członkowie pochodzą z Polski, Ukrainy i Białorusi. Łączy ich miłość do muzyki oraz chęć ocalenia bogactwa kulturowego narodów słowiańskich. Śpiewają piosenki folkowe oparte na tradycyjnych pieśniach ludowych polskich, ukraińskich i białoruskich.
Wystąpią w składzie: Ada Majdzińska - wokal, Krystyna Gedzik - wokal, fortepian, Barbara Skarżyńska - wokal, Gala Audzeyenka - wokal, Mariana Myslitska - skrzypce, Adam Pachla - kontrabas, Leszek Muchowiecki - akordeon, Kacper Skolik - perkusja.

Magdalena Molendowska, sopran
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz kurs operowy Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie otrzymała Złoty Medal dla najlepszej absolwentki 2012/2013. W 2008 roku była również uczestniczką Opera Studio Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie. W londyńskiej sali Barbican prezentowała między innymi pieśni K. Szymanowskiego oraz A. Dvořáka. Wielokrotnie dokonywała prawykonań dzieł współczesnych, m. in. kantaty Rhythmi Urbani K. Dębskiego czy Vanity L. Stylesa. Dziś na stałe współpracuje m.in. z: Operą Wrocławską, Operą Krakowską, Operą Podlaską oraz Glyndebourne Festival i Baden-Baden Festspiele.

Szymon Kobyliński, bas
Urodził się w 1985 roku. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Floriana Skulskiego. Studiował również w Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi w Turynie. Uczestnik Internationales Opernstudio Opery Hamburskiej. W sezonie 2009/2010 zadebiutował w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Współpracuje z Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą Nova w Bydgoszczy oraz Staatsoper w Hamburgu.

Zoya Rozhok, sopran
Artystka z Ukrainy, solistka Narodowej Opery Ukrainy im. Tarasa Szewczenki, docent Katedry Śpiewu Solowego Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego, uczestniczka i zwycięzca międzynarodowych konkursów. Występowała w operach i salach koncertowych Ukrainy, Białorusi, Polski, Niemiec, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Słowacji, Serbii, Francji, Kuwejtu, Cypru, Włoch, Hiszpanii, Malty i USA.

Liana Krasyun-Korunna, pianistka
Ukraińska pianistka urodzona w 1981 r., od 2004 r. w Polsce. Ukończyła z wyróżnieniem lwowską Akademię Muzyczną, studia uzupełniała we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Obecnie jest korepetytorem solistów w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Polskim Chórem Kameralnym. Występowała jako solistka z towarzyszeniem Lwowskiej Orkiestry Symfonicznej, była również akompaniatorką m.in. Chóru Galicyjskiego we Lwowie.

Anna Mikolon, pianistka
Profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ma w swoim dorobku liczne publikacje i nagrania. Prowadzi różnorodną działalność koncertową - kameralną i solową (ponad 1200 koncertów w Polsce, Austrii, Danii, Czechach, na Białorusi i w Rosji). Przez 11 lat była pianistą-korepetytorem solistów w Operze Bałtyckiej. W 2017 otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

Jerzy Kiszkis, aktor
Aktor teatralny i filmowy, działacz społeczny. Urodził się 4 marca 1938 roku w Warszawie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie (1961). W latach 1966-2003 występował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W sierpniu 1980 roku wraz z grupą aktorów z Trójmiasta wspierał strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina występami w Sali BHP. 13 grudnia 1981 roku został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, po czym zwolniony 15 stycznia 1982 roku. W 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Program:

Część pierwsza

Ridna maty moja
słowa: A. Małyszko, muzyka: P. Majbroda, wyk. A. Majdzińska - wokal, K. Gedzik - wokal, fortepian
Czeremszyna
wiązanka ukraińskich piosenek ludowych, wyk. zespół Słowiańska Dusza, L. Muchowiecki - akordeon
Hymn Słowiańskiej Duszy
wyk. zespół Słowiańska Dusza

Jerzy Kiszkis, informacja o zespole Słowiańska Dusza, który musi wyjść na kolejny koncert, przywitanie widzów i recytacja wiersza: Antonii Pawlak, A co jeżeli

Część druga
S. Moniuszko, Ten zegar stary niby świat, aria Skołuby z opery Straszny Dwór,
wyk. Szymon Kobyliński - bas
M. Kropywnicki, Solowejko
wyk. Zoja Rozhok - sopran

Jerzy Kiszkis recytacja wiersza:
Bresławska Switłana, *** (Umyj Okna..., tłumaczenie Kalina Izabela Zioła)

S. Moniuszko, Pieśń wieczorna
S. Niewiadomski, Z Ksiąg Genezy
wyk. Magdalena Molendowska - sopran

Jerzy Kiszkis recytacja wiersza:
Łesyk Panasiuk, Sadza (tłumaczenie Aneta Kamińska)

S. Moniuszko, Kozak
S. Moniuszko, Pieśń wojenna
wyk. Szymon Kobyliński - bas

Jerzy Kiszkis recytacja wiersza:
Daryna Hładun, Ambasadorzy wojny (tłumaczenie Aneta Kamińska)

Ukraińska pieśń ludowa, Oj nie świeć księżycu - oprac. M. Łysenko
M. Skoryka, Jakby meni czerewycky
wyk. Zoja Rozhok - sopran
L. Różycki, Po cierpieniach spokój wraca - aria Lukrecji z opery Beatrix Cienci
wyk. Magdalena Molendowska - sopran

Jerzy Kiszkis recytacja wiersza:
Pawło Wyszebaba, Tylko nie pisz mi o wojnie (tłumaczenie TVN24)
- przedstawienie wykonawców: solistów i pianistek
- zakończenie wieczoru.

Część trzecia
Zaproszenie do spotkania z atamanem kozackim Ołeksandrem Pritułą, które prowadzić będzie członek Komitetu Solidarności Gdańsk - Zaporoże.

Komitet społeczny pod nazwą
"Komitet Solidarności Gdańsk - Zaporoże"
Współzałożyciele w Sierpniu 1980 r. ruchu "Solidarności", Niezależnego Zrzeszenia Studentów i dawni działacze Ruchu Młodej Polski ogłosili powołanie 6 maja 2022 r. Komitetu Solidarności i wezwali o stałe niesienie pomocy dla Ukrainy. Współpracują ze stowarzyszeniem Kozaków Zaporoskich. Dotychczasowa pomoc skupiała się głównie na szukaniu pomocy dla szpitala dziecięcego w Zaporożu.

Wydali wspólne Oświadczenie:
My, ludzie związani z działającymi w 1980 r.: "Solidarnością", Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Ruchem Młodej Polski oraz innymi niezależnymi od władz komunistycznych organizacjami, widząc ogrom okrucieństwa i krzywd dokonywanych przez zbrodnicze wojska rosyjskie w Ukrainie, od początku wojny wspieramy naszych sąsiadów i wzywamy do nieustawania w niesieniu pomocy.
Wojna trwa już trzeci miesiąc. Zniszczenia wojenne dotknęły kolejne miasta i wioski, rozmiar ludzkich cierpień jest nie do opisania, dlatego dziś pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna niż na początku wojny. Wojska Putina dążąc do osiągnięcia sukcesu przed 9 maja 2022 r. przystąpiły teraz do decydującego natarcia. Niszczą infrastrukturę kraju, wciąż zabijają cywilnych mieszkańców, w tym dzieci.

Dlatego wspólnie zabieramy głos, my pokolenie ludzi Sierpnia 1980 roku. Kierowani imperatywem moralnym, prosimy o współudział w naszej akcji każdego, niezależnie od poglądów politycznych. Łączy nas niezgoda na łamanie praw ludzkich i obywatelskich. Dopóki sami nie będziemy zmuszeni, by chwycić za broń w obronie naszej ojczyzny, musimy pomagać tym, którzy obecnie walczą z rosyjskim barbarzyństwem. W czasie gdy jest niebezpieczeństwo wojny, gdy już toczy się za naszą granicą, nie ma już czasu na zasypywanie podziałów politycznych, one pozostaną, ale niezbędne jest wspólne działanie, które skuteczniej umożliwi przygotowanie się do wojny, jak i do niesienie pomocy walczącej Ukrainie. Polak Polakowi w takim momencie historycznym musi móc zaufać. To zadanie powinno przyświecać publicznym i prywatnym mediom oraz wszystkim politykom.

W pamiętnym Sierpniu `80 stanęliśmy w obronie praw podstawowych. Dziś, gdy sytuacja jest tak bardzo dramatyczna, pragniemy stanąć ponownie w obronie tych wartości, oraz w obronie życia ludzi broniących wolności swojego kraju. Tak jak nasi przodkowie jesteśmy gotowi walczyć o wolność naszą i waszą, niosąc pomoc humanitarną, przyjmując uchodźców, lecząc rannych. Tego nauczyła nas historia i to chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. Żadna ofiara materialna nie jest dziś daremna, bo służy walce ze złem, które nadciąga ze Wschodu. Nasza pomoc służy jednocześnie dobru i solidarności we wszystkich demokratycznych krajach, w których uważnie obserwowane są wydarzenia. Wszyscy uczą się jak postępować ze skutkami wojny, postępowanie Polek i Polaków dają za przykład.
To, co dziś dzieje się między naszymi narodami, unieważnia dawne bolesne konflikty, przynosi nadzieję na wspólną harmonijną przyszłość. Na naszych oczach nastaje prawdziwa unia między społeczeństwem Ukrainy i Polski. Nie na skutek decyzji polityków, ale oddolnej, solidarnościowej reakcji polskiego społeczeństwa. Pragniemy by był to związek stały i by przeszedł do historii, nie możemy ustawać w naszych wysiłkach niesienia pomocy.

Podpisali sygnatariusze:
Piotr Adamowicz, Leszek Biernacki, Jerzy Borowczak, Andrzej Drzycimski, Wojciech Fułek, Grzegorz Grzelak, Bożena Grzywaczewska-Rybicka, Maciej Grzywaczewski, Aleksander Hall, Paweł Huelle, Jacek Jancelewicz, Piotr Kapczyński, Jerzy Kiszkis, Edmund Krasowski, Bogdan Lis, Zbigniew Lis, Barbara Madajczyk-Krasowska, Henryk Majewski, Tomasz Maracewicz, Magda Mierzewska, Piotr Mierzewski, Mirosław "Miron" Mironowicz, Anna Mydlarska, Antonii Pawlak, Nila Prituła (Ukraina), Dariusz Pusz, Krzysztof Pusz, Ryszard Pusz, Andrzej Remiszewski, Sławomir Rybicki, Alina Sadowska, Marek Sadowski, Jarosław Słoma, Dorota Starościak, Jacek Taylor, Miłosz Wierzchowski, Joanna Wojciechowicz, Michał "Pistolet" Wojciechowicz.

Opinie (1) 1 zablokowana

  • Krew na mikrofonach

    I bezbożnych artystów

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.