• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

40 rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność"

40 lat temu powstała konspiracyjna Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" - najważniejsza struktura koordynująca opór społeczny po wprowadzeniu stanu wojennego, a zarazem symbol jedności podziemnej Solidarności.

lut 8

środa, godz. 19:00

bilety 100 zł
przedsprzedaż 80 zł
Kup bilet
mar 14-15

wtorek - środa

bilety 130 - 460 zł
Z okazji jubileuszu wspomnieniami podzielą się opozycjoniści, którzy uniknęli internowania i tworzyli podziemne struktury związku oraz historycy zajmujący się tym zagadnieniem.

Organizatorami konferencji są: Bogdan Borusewicz - wicemarszałek Senatu RP, miasto Gdańsk, marszałek województwa pomorskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i ECS.
PROGRAM 2/12/2022

/13.00-13.15
Otwarcie debaty

Lech Wałęsa, przywódca Solidarności
Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP
prof. Anna Mazurkiewicz, prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

/ 13.15-17.00
Wystąpienia prelegentów

aktywiści TKK i historycy: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior, prof. Jerzy Zdrada, Adrian Karatnycky
prowadzenie | prof. Andrzej Friszke

/ 17.00-17.30
Rozmowa z publiczności
ą

/ 17.30
Zakończenie konferencji

Opinie